test

Suomen Kotikylmiö Oy on vuonna 1994 perustettu kylmäkaappeja myyvä yritys, jossa Oscarin kokonaisvaltaiset palvelut otettiin käyttöön vaiheittain syksyllä 2014.

– Valintaprosessi eteni tarjousten perusteella. Tarjouspyyntömme tueksi olimme laatineet ulkopuolisen konsultin tuella tuotantomme jokaiselta osa-alueelta prosessikaaviot. Analysoimme tarjoukset ja päädyimme 3 toimittajaan, joilta pyysimme referenssiluettelon ja lopuksi kävimme muutamilla ohjelman käyttäjillä tekemässä lyhyen haastattelun. Selvityksemme perusteella valitsimme Oscarin, kertoo Suomen Kotikylmiö Oy:n tehtaanjohtaja Seppo Argillander.

Suomen Kotikylmiö Oy:n projekti alkoi vuoden 2014 syksyllä ja seuraavana keväänä käyttöönotettiin varaston, oston, myynnin ja kirjanpidon työkalut sekä palkanlaskenta. Vuoden 2015 lopussa kokonaisuutta täydennettiin tuotehallinnan ja tuotannonohjauksen työkaluilla sekä Oscar Unifaunilla keväällä 2016. Kehittäminen on jatkunut ja tuotevalikoima monipuolistunut entisestään. Esimerkiksi Oscar Mepco saatiin onnistuneesti käyttöön, vaikka alkuun käyttönotto vähän takkusikin.

– Projekti lähti liikkeelle määrittelyillä ja koulutuksella. Kouluttaminen onnistui hyvin, sillä koulutettavat vaikuttivat motivoituneilta oppimaan Oscar-järjestelmän salat. Alkukankeuksien jälkeen projekti onnistui kokonaisuutena hyvin. Suomen Kotikylmiö on ollut oikein hyvä asiakas, kertoo projektipäällikkö Jarmo Marttila.

Alkuhaasteiden jälkeen homma alkoi pyöriä hyvin: – Oscarin käyttö on loogista ja käyttö helppoa. Sähköiset yhteydet toimivat moitteettomasti. Testikanta asiakkaan omilla tiedoilla ja parametreilla helpottaa huomattavasti asioiden eteenpäin saattamista. Toimintoja voi testata ja sen perusteella tehdä johtopäätös. Ehdottoman hyvä ominaisuus! toteaa Argillander. Oscarin käyttö on myös helpottanut Suomen Kotikylmiö Oy:n toimintaa: – Sähköiset yhteydet, reaaliaikainen tiedonsaanti ja tiedon oikeellisuus ovat tätä päivää. Tähän Oscar antaa hyvät mahdollisuudet. Kun lähtötiedot ovat kunnossa, niin liiketoimintaa tukevaa tietoa on mahdollista saada. Jatko näyttää, mihin asti pääsemme, kertoo Argillander.
Suomen Kotikylmiö Oy on pistotulppaliitännäisiä kylmäkaappeja myyvä yritys.

Suomen Kotikylmiö Oy on perustettu vuonna 1994 ja yrityksen tuotteet myydään Festivon tuotemerkillä.

Suunnitteletteko toiminnanohjausjärjestelmän vaihtoa? Lataa maksuton ERP-vaihtajan opaskirja!

ERP:stä liiketoiminta-alustaan – kokeneet konkarit kertovat

Teos saa sinut pohtimaan, onko nykyinen toiminnanohjausjärjestelmäsi ajan tasalla. Saatko siitä kaiken nykytekniikan mahdollistaman hyödyn vai voisitko jotenkin tehostaa sen käyttöä? Mitkä merkit kertovat että on aika vaihtaa toiminnanohjausjärjestelmää? Teos antaa myös tärkeää tietoa siitä, kuinka valita sopiva järjestelmä yrityksen käyttöön ja mitä asioita yrityksen järjestelmiä vaihdettaessa tulee huomioida, jotta projekti saadaan ongelmitta läpi.