test

Verkkokaupan haasteet ja mahdollisuudet

Verkkokaupan tai verkkopalvelun toteuttaminen on usein suuri investointi, ja sen tuotto voi olla epävarma toteutusvaiheessa. Usein ideat tällaisista palvelukanavista syntyvät havainnoista, että kilpailijoilla on vastaava tai tarpeesta automatisoida ja jakaa tietoa.

Verkkokaupan perustaminen voi tuntua askeleelta tuntemattomaan, joka vaatii uutta osaamista ja uutta ajattelua. Verkkokauppaa perustettaessa on hyvä tutkailla omaa liiketoimintaa ulkoa päin ja haastaa olemassa olevia rakenteita ja prosesseja. Mitkä asiat voisivat tehostua ja missä voisimme luoda uusia palvelukonsepteja. Tästä syystä,  verkkokaupan käyttöönottoon liittyy myös haasteita, kuten muutosvastarintaa ja tarpeen kyseenalaistamista. Kuka käyttää palvelua ja miksi sitä tarvitaan, ovat kysymyksiä, joihin tulisi vastata ennen kuin projektia lähdetään toteuttamaan.

Usein uusi verkkokauppa nähdään vanhojen myyntikanavien korvaajana, ja tämä ajattelu voi johtaa väärään suuntaan.

Miksi ja kenelle on siis kysymyksiä, joihin on vastattava ennen kuin verkkopalvelua suunnitellaan. Gartner ennustaa, että 80% B2B-kaupasta siirtyy verkkopalveluihin seuraavan viiden vuoden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että yritykset, jotka eivät ole mukana digitalisaatiossa, saattavat kohdata vaikeuksia. Siirtymän myötä asiakkaat sitoutuvat tilaamaan yrityksistä, joissa he saavat palvelua ja ajantasaista tietoa helposti, riippumatta siitä mitä palvelu kanavaa he kulloinkin haluavat käyttää.

Asiakkaat keskiöön: Verkkopalvelujen asema muuttuvassa kaupankäynnissä

On tärkeää muistaa, että liiketoimintaa tehdään asiakkaita ja käyttäjiä varten. Jokainen yritys pyrkii tarjoamaan ratkaisuja asiakkaidensa tarpeisiin. Siksi on korkea aika laittaa asiakas keskiöön. Hyvä palvelu ja asiakaslähtöinen ajattelu ovat avainasemassa, kun rakennetaan kontaktointi-, palvelu- ja tilauskanavia.

Myyntikanavien tulisi olla monipuolisia, ja asiakkaille tulisi tarjota mahdollisuus valita, miten he haluavat asioida yrityksen kanssa (puhelimitse, verkkopalvelussa, chatissa tai sähköpostitse). Kaikki nämä kanavat yhdessä muodostavat kokonaisvaltaisen palveluverkoston, joka voi sitouttaa asiakkaat pitkäaikaisesti.

Yhdenmukainen tieto kaikissa kanavissa

Koska asiakkaiden tarpeet voivat muuttua ajan myötä, on tärkeää varmistaa, että kaikki kontaktipisteet palvelevat asiakkaita samalla periaatteella ja samalla tiedolla. Tuotteiden hinnat, tilaushistoria ja tuotetiedot tulisi olla yhdenmukaisia kaikissa kanavissa. Asiakkaan täytyy pystyä luottamaan siihen, että hän saa oikeaa ja luotettavaa tietoa. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan yksi kokonaisvaltainen järjestelmä, johon tietoa kerätään ja jossa sitä jalostetaan edelleen. Tämä järjestelmä varmistaa, että data jaetaan kaikkiin kontaktipisteisiin ja että asiakkailla on pääsy reaaliaikaiseen ja virheettömään informaatioon.

Oscar Liiketoiminta-alusta: Asiakaslähtöistä ja tehokasta verkkopalvelua

Oscar Software Oy tarjoaa asiakkailleen liiketoiminta-alustaa, joka mahdollistaa monikanavaisen myynnin ja yrityksen ohjaamisen yhdellä kokonaisvaltaisella järjestelmäkokonaisuudella. Alusta toimii työkaluna ajantasaisen tiedon tallentamiseen ja jakeluun. Se luo kokonaisvaltaisen ympäristön, jossa asiakkaat saavat samanlaista palvelua ja tietoa kaikissa kontaktipisteissä. Tämä auttaa yrityksiä parantamaan asiakaskokemusta ja kasvattamaan liiketoimintaansa digitaalisessa maailmassa.