test

Oscarin ERP soveltuu erinomaisesti valmistavan teollisuuden tarpeisiin, kuten esimerkiksi konepajalle. Toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa reaaliaikaisen tilannekuvan yrityksen toiminnasta yhden luukun periaatteella. 

Kun teollisuusyrityksen toiminta kasvaa riittävän suureksi, ja tuotannon suunnittelua ei ole enää järkevää hallita pelkillä laskentataulukoilla, on aika ottaa avuksi toiminnanohjausjärjestelmä, eli ERP. Sen avulla koko tuotannon digitaalinen tilannekuva on jatkuvasti nähtävissä yhdessä järjestelmässä, vaikka tilauskanta elääkin jatkuvasti. 

Toiminnan kasvaessa myös työn vaatimukset muuttuvat. Työntekijämäärä saattaa tuplaantua tai iso asiakas vaihtaa tilaustapaansa ja tuotantomäärä kasvaa. Ihmisille nämä muutokset ovat haasteita, mutta toiminnanohjausjärjestelmälle täysin arkipäiväisiä. 

Oscarilla toiminnanohjausjärjestelmä on keskeinen osa laaja-alaista liiketoiminta-alustaa, joka yhdistää yritykset eri toiminnot yhdeksi helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Toimintoja on mahdollista käyttää keskitetysti ja seurata reaaliaikaisesti. 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttäminen saattaa alkuun tuntua hieman jäykältä, kun kaikkien on kirjattava asioita samalla tavalla, mutta samalla turhan työn määrä vähenee. 

Tavoitteisiin tilannekuvan avulla 

Yrityksen tavoitteissa voi olla esimerkiksi tehokkuuden lisääminen, yksittäisten tilausten katteen kasvattaminen tai tuotannon volyymin nostaminen. Pelkkien oletusten perusteella, ilman digitaalista ja reaaliaikaista tilannekuvaa, mikä tahansa näistä tavoitteista on hankalaa saavuttaa. 

Tilannekuva mahdollistaa myös operatiivisten alatavoitteiden asettamisen. Hieman erilaisiin toimintamalleihin mukautettavan peruspohjan ansiosta Oscarin toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa ratkaisuja monimutkaistenkin alatavoitteiden saavuttamiseen. 

Varaston arvon vähentäminen ja eräseuranta on helpompaa toteuttaa, kun on olemassa perusprosessi materiaalivirralle. Pitkien alihankintaketjujen seuranta tehostuu ja työaikaa saadaan kohdistettua oikeisiin kohtiin. 

Myös työajanseuranta on osa Oscarin ERP:tä, ja kirjaukset tehdään suoraan järjestelmään. Näin päästään paljon tarkempaan tilannekuvaan kuin ulkoisella työajanseurannalla, joka linkitetään toiminnanohjausjärjestelmään. 

Lisäksi BI-ratkaisujemme avulla on mahdollista visualisoida mennyttä ja tulevaa toimintaa. Näin päästään suunnittelemaan sitä, mihin suuntaan yritystä halutaan seuraavaksi ohjata. 

Teollisuuden tarpeisiin mukautuva ERP-järjestelmä

Hyvin samanlaisissa ja samankokoisissakin yrityksissä tärkeysjärjestys toiminnanohjausjärjestelmän tarpeille voi olla hyvin erilainen. Oscarin järjestelmää on mahdollista muokata näiden tarpeiden mukaan. Koko digitaalinen tilannekuva on mahdollista viedä syvällisesti järjestelmään, mutta jos tarkin taso ei ole tarpeellinen, voidaan aloittaa myös kevyemmin. 

Huolimatta siitä, kuinka tarkalla tasolla järjestelmällä halutaan ohjata yrityksenne toimintaa, tärkeintä on, että järjestelmän käyttö on helppoa siellä, missä sitä tarvitaan.  

Paras ja tarkinkin järjestelmä käy lopulta turhaksi, jos kirjauksia jätetään tekemättä, koska kirjaaminen koetaan liian vaivalloiseksi, ja se tuntuu hankaloittavan päivittäistä työtä. Oscarin selainpohjainen toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa kirjausten tekemisen mobiililaitteella heti tuotanto- ja varastotiloissa ilman erillistä tietokonetta. 

Tuotteistettujen ratkaisujemme avulla pystymme vastaamaan hyvin erilaisten yritysten tarpeisiin. Ota yhteyttä asiantuntijaamme, niin suunnitellaan yhdessä, kuinka yrityksesi saa parhaan hyödyn irti toiminnanohjausjärjestelmästä. 

Teollisuuden ERP-järjestelmistä usein kysyttyä:

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla saadaan luotua yrityksen toiminnasta sähköinen malli, joka mahdollistaa mahdollisimman reaaliaikaisen ja jatkuvasti saatavilla olevan tilannekuvan.

Reaaliaikainen tilannekuva puolestaan auttaa järkeistämään toimintaa ja saavuttamaan erilaisia alatavoitteita, kuten varastonseurannan, alihankintaketjujen hallinnan tai työaikojen kohdistuksen tehostaminen.

Lisäksi erilaisten BI-ratkaisujen avulla voidaan visualisoida mennyttä sekä tulevaa, ja näin ohjata toimintaa oikeaan suuntaan.
ERP:n avulla saatavan reaaliaikaisen tilannekuvan avulla yrityksen toiminnasta saadaan tietoa, joka ei usein ole aiemmin ollut läpinäkyvää. Järjestelmän avulla saadaan myös talouslukemiin tietoa varaston ja keskeneräisen tuotannon arvosta. Näin hankintoja on mahdollista tehdä vain tarpeeseen, kun perusteena on dataa eikä vain hiljaista tietoa.

Lukuisat tuotannon suunnittelun tukena käytettävät laskentataulukot esimerkiksi hankinnoista, työjonoista ja kuormitusseurannasta pystytään myös korvaamaan yhdellä järjestelmällä. Tilannekuvan avulla on mahdollista ohjata toimintaa reaaliaikaiseksi ja saada samalla dataa päätösten tueksi.
Usein teollisuusyrityksissä käytetään useita eri järjestelmiä, mutta Oscarin toiminnanohjausjärjestelmässä kaikki on saatavilla yhden luukun periaatteella. Kun työajanseuranta, materiaalitapahtumat ja tuotannon tilannekuva ovat kaikki samaa järjestelmää, pystytään toimimaan joustavasti ilman pakollisia lisäosia ja ylimääräisiä rajapintoja.

Järjestelmä pystyy taipumaan hankalienkin ympäristöjen vaatimuksiin, ja se mahdollistaa kirjausten tekemisen erilaisilla tasoilla. Oscarin ERP:tä voi käyttää vain yksittäisissä tilanteissa, kuten tilauksissa ja laskutuksissa, mutta se skaalautuu joustavasti myös hyvin tarkalle tasolle, jossa tuotannon kaikki tapahtumat rekisteröidään eränumerotasoon asti.
Reaaliaikainen tilannekuva luo toimintaan läpinäkyvyyttä, jonka avulla on mahdollista ohjata resursseja oikeisiin kohtiin. Kun kirjaukset tehdään tapahtumahetkellä, myös varastojen optimointi helpottuu. Näin on mahdollista saada kasvatettua liikevaihtoa samoilla resursseilla kuin ennen.

Oscarin toiminnanohjausjärjestelmän avulla varastojen optimointi on helppoa ja näin voidaan välttää ylivarastointia. Kun varastot on suunniteltu, niihin ei sidota vahingossa liikaa pääomaa.

Varastokirjauksia ei myöskään tarvitse tehdä jälkikäteen toimistolla erilaisten muistilappujen varassa, vaan Oscarin järjestelmä mahdollistaa kirjaukset juuri sillä hetkellä, kun varastoon saapuu tai sieltä otetaan tavaraa.
Oscarin toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa monia teollisuuden tarpeisiin räätälöityjä toimintoja, jotka tekevät työstä tehokkaampaa ja helpompaa.

Töiden automaattinen ajoitus helpottuu kuormituksen- ja kapasiteetinhallinnan avulla. Materiaalivirroista ja rakenteellisista hankinnoista on järjestelmän avulla saatavilla reaaliaikainen tilannekuva, ja järjestelmä on mahdollista integroida esimerkiksi PDM-suunnitteluohjelmistoihin.

Oscarin järjestelmä toimii selainpohjaisella käyttöliittymällä, joka on suunniteltu liikkuvaan työhön ja tuotannon lattiatason käyttötarpeisiin, eli juuri sinne, missä tarvitaan helppokäyttöisyyttä. Tuotanto- ja varastotiloissa ei tarvita erillistä kiinteää tietokonetta, kun hyllypaikan saldosiirrot, materiaalikeräily myyntiä ja tuotantoa varten sekä ostojen vastaanotot hoituvat mobiililaitteen avulla.

Järjestelmämme tukee myös käytettyjen materiaalien alkuperän selvittämistä. Saldoseurannan jäljitettävyys pystytään ulottamaan aina erä- ja sarjanumerotasolle.

Lisäksi Oscarin ratkaisun avulla on mahdollista valmistaa tilauskohtaisesti uniikkeja, räätälöitäviä tuotteita.
Teollisuus alana vaatii sitä, että toiminnanohjausjärjestelmä muokkautuu erityisesti loppukäyttäjän vaatimuksiin. Kirjausten tekemisen täytyy olla rutiinimaista ja helppoa. Jos käyttäjä kokee järjestelmän liian monimutkaiseksi, kirjauksia voi jäädä tekemättä.

Me Oscarilla olemme hioneet toiminnanohjausjärjestelmämme ominaisuuksia, jotta järjestelmä olisi mahdollisimman helppokäyttöinen juuri lattiatason käyttäjälle. Näin loppukäyttäjä voi keskittyä tekemään omia tehtäviään, eivätkä kirjaukset vie ylimääräistä aikaa.

Teollisuuden kannalta tärkeää on myös se, että kaikki tarvittavat ominaisuudet ovat osa toiminnanohjausjärjestelmää. Kun työajanseuranta, materiaalitapahtumat ja tuotannon tilannekuva ovat samaa järjestelmää, toimintamallit ovat joustavampia, eikä ylimääräisiä rajapintoja tarvitse ottaa huomioon.

Projektiteollisuuden ja prosessiteollisuuden tarpeet ja tilannekuvavaatimukset eroavat jonkin verran toisistaan, sillä suurien rakenteiden hallinnassa pätevät erilaiset lainalaisuuden kuin esimerkiksi sarjatuotettavien komponenttien valmistuksessa. Oscarin tuotteistettujen ratkaisujen avulla pystymme vastaamaan hyvin molempien tarpeisiin.
Toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa kannattaa pohtia, millaista ratkaisua on etsimässä. Halutaanko mukauttaa yrityksen tekemistä toiminnanohjausjärjestelmän vaatimuksiin sopivaksi, vai halutaanko esimerkiksi rakentaa kokonaan uusi järjestelmä oman yrityksen tarpeisiin?

Usein toiveet ovat jotakin näiden kahden ääripään väliltä. Me Oscarilla teemme pääsääntöisesti valmiita ratkaisuja, joita on kuitenkin mahdollista muokata ohjelman asetusten rajoissa.

Lisäksi on hyvä miettiä, halutaanko järjestelmän avulla ennakoida vai reagoida tilanteisiin. Järjestelmäsuunnittelussa tämä otetaan huomioon, ja tilannekuvaa voidaan hyödyntää juuri oikeanlaisiin tarpeisiin.
Hyvässä ERP-kumppanuudessa sopivan sovelluksen lisäksi myös ihmisten on hyvä tulla juttuun keskenään. On tärkeää, että molempien yritysten avainhenkilöillä on yhteinen näkemys siitä, millainen ratkaisu halutaan rakentaa.

Asiakkaitamme

Puristeteos kulkee suurin askelin kohti tavoitteitaan Oscarin kanssa

Referenssi

Puristeteos kulkee suurin askelin kohti tavoitteitaan Oscarin kanssa

Meille ehdoton ehto kumppanuudelle oli se, että halusimme yhden järjestelmän jonka kautta voisimme pyörittää koko päivittäistoimintaamme taloushallintoa myöten. Oscar tuntui parhaimmalta koska se yhdisti monta eri järjestelmää samaksi, juuri kuten toivoimme. Lisäksi asiakaspalvelun laatu ratkaisi asian Oscarin hyväksi.
Kehittyvä ja monipuolinen toiminnanohjaus­järjestelmä

Referenssi

Kehittyvä ja monipuolinen toiminnanohjaus­järjestelmä

Kehittyvä ja monipuolinen toiminnanohjausjärjestelmä, joka vastaa asiakkaan tarpeisiin, oli yksi syistä miksi Eurotank Oy päätyi Oscariin.