test

Oscar Talousosasto® on palvellut asiakkaitamme jo yhdentoista vuoden ajan.

Ecosir Group Oy on yksi Oscar Talousosaston® ensimmäisistä asiakkaista, he ovat ulkoistaneet pääkirjanpitonsa Oscar Talousosastolle®, Oscar Liiketoiminta-alusta toimii heillä pilvipalveluna. Ecosir Groupilla on yli 30 vuoden historia ja kokemus teollisuusalan laitteista ja järjestelmistä.

Taloushallinnon ulkoistaminen mahdollistaa Ecosirille keskittymisen heidän omaan ydintoimintaansa

Taloushallinnon näkökulmasta olennaista Ecosirillä on heidän pitkäkestoiset projektinsa, jotka voivat kestää useamman vuoden. Vuosittain he käsittelevät noin 15–18 projektitoimitusta kotimaahan ja ulkomaille. Minna Kuivalainen toimii Ecosirillä hallintoassistenttina, hän vastaa päivittäisistä taloushallinnontöistä, hoitaen myynti- ja ostoreskontran työt itse. Pääkirjanpidon Ecosir on ulkoistanut Oscarille. Heidän projektiluonteisen toimintansa vuoksi kuukausittaiset kirjanpitotyöt koostuvat pääasiassa osatuloutuksen laskemisesta. Osatuloutuksessa isona apuna on ollut meidän BI-raporttimme, joista tarvittavat tiedot saa helposti kerättyä.

Muutaman vuoden ajan Oscar Talousosasto® on vastannut kuukausittaisen pääkirjanpidon lisäksi lomien ajan Ecosirin ostolaskujen kierrätyksestä ja maksamisesta sekä tiliotteen käsittelystä.

Kuivalainen on kokenut Oscarin sijaistuspalvelun erittäin toimivaksi . Hänestä parasta on se, ettei lomalta palattua rästihommat odottele, vaan hän saa itse jatkaa suoraan päivittäisiä tekemisiä. Lomalle lähteminenkin on Kuivalaisen mukaan sijaistuspalvelun myötä helpottunut, kun suuria työmääriä ei tarvitse tehdä etukäteen. Puheissa korostuu lisäksi luottamus siihen, että työt hoidetaan ammattitaidolla lomien ajan, jolloin lomilta voi palata töiden pariin murehtimatta odottavia työmääriä.

Yhtiön toimitusjohtaja Mauri Leponen painottaa aloituspalaverin tärkeyttä sijaistuksen onnistumisessa. Palaverissa käymme yhdessä läpi ennen sijaistuksen alkua, millaisia toiveita ja tavoitteita sijaistukselle asetetaan. Myös sisäiseen viestintään ja ohjeistukseen on kiinnitettävä yrityksessä huomiota, jotta kaikki tietävät mitä tehdä ja millaista tietoa mahdollisesti heiltä sijainen tarvitsee. Näin taataan sijaisen töiden onnistuminen lomien aikana.

”Aloituspalaveri on minustakin avain onnistumiseen. Valmistaudumme sijaistukseen pitämällä palaverin ennen lomia, jossa sovimme, kuinka sijaistus hoidetaan. Nyt kun meillä on muutamalta kesältä jo sijaistuksesta kokemusta olemme voineet peilata edellisiinkin kertoihin, että mikä meni hyvin ja mitä olisi hyvä tehdä toisella tapaa tällä kertaa.” Kuivalainen sanoo.

Ohjelma on äärettömän hyvä ja osaavat henkilöt siihen piste iin päälle 

Ecosirillä ollaan yhtä mieltä siitä, että yhteistyö Oscarin ja Ecosirin välillä on sujunut onnistuneesti. Leponen ja Kuivalainen kuvailevat yhteistyötä mutkattomaksi ja ammattimaiseksi, he pitävät erityisesti siitä, että Oscar Talousosastolta® on saanut nimetyn henkilön hoitamaan yrityksen kirjanpitoa ja taloushallinnontöitä. Etuna tässä he näkevät erityisesti sen, että tekijä oppii koko ajan yrityksestä ja yrityksen toimintamalleista, jolloin reagointiaika on pienempi, kun henkilö on koko ajan kartalla missä yritys menee tavoitteellisesti sekä strategisesti.

”Tyytyväisiä olemme Oscarin kehittymiskyvykkyyteen ja kykyyn kuunnella asiakasta. Se että Oscarilla on kehittymishalukkaita yrityksiä asiakkaina, vie meitäkin eteenpäin. Muiden tarpeista järjestelmiin voidaan saada ominaisuuksia, jotka ovat myös meille tarpeellisia.” Leponen jatkaa.

Vuonna 2019 Ecosirillä lähdettiin jakamaan liiketoimintaa bisnesalueisiin, tarkoituksena on seurata kannattavuutta ja kehitystyötä tarkemmin. Tässä apuna oli Oscarin aikana järjestelmään kertynyt data ja Oscarin BI-raportit. Leposen mielestä tiivis yhteydenpito Oscarin talouspäällikön, kanssa sekä Oscar BI -raportit ovat erinomainen tapa seurata, miten asiat kehittyvät ja onko tiedossa talouden haasteita.

”Se että liiketoiminta-alusta ja taloushallinnon palvelut tulevat samalta toimijalta on meille ehdoton etu. Oscarin myötä kaikki tieto on saatavissa yhdestä järjestelmästä, mikä mahdollistaa prosessien nopeutumisen turhien työvaiheiden karsiutuessa pois.” Leponen sanoo.

”Kun data on yhdessä paikassa, olemme voineet helposti rakentaa tällaisia liiketoimintamalleja, joista pystymme tekemään sitten erilaisia vertailuja. Vertailut auttavat pohdinnassa, kun mietimme, mitä toimintaa lähdemme kasvattamaan. Tuolla alueella me saamme datasta eniten irti. Reaaliaikainen tiedonsaanti ja tiedon oikeellisuus ovat tätä päivää ja auttavat meitä yrityksenä menemään eteenpäin.”

Jos haluat kuulla lisää Oscar Liiketoiminta-alustasta tai taloushallinnon ulkoistamisesta Oscar Talousosastolle®, ota yhteyttä myyntiimme, niin kerromme lisää! myynti@oscar.sitebuild.fi