test

Tuttuun tapaan ennen kesän lomia juhlistimme kevään aikana valmistuneita oscarilaisia. Tällä kertaa nostimme maljan kahdeksalle onnistuneesti töiden ohessa opinnot maaliin saattaneelle oscarilaiselle. Valmistuneiden joukossa oli tradenomeja, kauppatieteiden maisteri, merkonomi, luonnontieteiden kandidaatti, tekniikan kandidaatti sekä Master of Science (MSc) in Business Engineering.

Millaista on tehdä töitä opintojen ohella, siitä kertoo kolme tänä keväänä valmistunutta oscarilaista

Joonas on työskennellyt Oscarilla software developerina pari vuotta opintojen ohessa, hän aloitti meillä Oscar Akatemian kautta harjoittelijana.

– Kaverini työskenteli Oscarilla, hänen kauttaan kuulin yrityksestä ja kiinnostukseni heräsi. Kun oli aika etsiä harjoittelupaikkaa, sain kaverilta hänen pomonsa puhelinnumeron, jolle soitin suoraan kysellen harjoittelumahdollisuudesta. Sain harjoittelupaikan ja siitä lähtien olen koulun ohella työskennellyt Oscarilla. Joonas kertoo.

IT-alasta Joonas kiinnostui vietettyään ison osan lapsuudestaan tietokoneen ääressä.

– Aikaisempaa kokemusta koodaamisesta ei ollut, mutta muuten kyllä tulin hyvin toimeen tietokoneiden kanssa jo nuorena. Sen jälkeen, kun sain ensimmäisen oman koneeni, ei mennytkään kauaa, että sain toimia sukumme IT-tukihenkilönä. Tuntui luonnolliselta jatkaa siitä kohti työelämää.

Joonas valmistui Tampereen ammattikorkeakoulusta tietojenkäsittelyn tradenomiksi, Oscarilla hän tekee omien sanojensa mukaan puhdasta ohjelmointia. Koulutus tarjosi Joonakselle hyvän perustan uusien tietojen ja taitojen omaksumiselle, mutta hänen kokemuksensa mukaan suurin osa työssä tarvittavista taidoista opittiin työn kautta.

”Oscar on erittäin hyvä työpaikka, ja en ole hetkeäkään katunut tänne hakemista. Erityisesti pidän hyvästä työporukasta, joka meillä on. En voi sanoa työkavereita enää vain työkavereiksi, vaan kyllä he ovat kavereita töiden ulkopuolellakin.”

Opinnäytetyössään Joonas pyrki selvittämään, voidaanko tuotekehitysprosessia tehostaa siirtymällä toiseen CI/CD-palveluun tai -ohjelmistoon.

– Aihe oli yksi parista eri vaihtoehdosta, joita esimieheni esitti. Valitsin tämän opinnäytetyöni aiheeksi, koska DevOps-maailma kiinnostaa minua. DevOpsia voisi kuvailla niin, että näkee kauheasti vaivaa, jotta tulevaisuudessa ei tarvitsisi nähdä niin paljoa vaivaa. Sopii siis minulle, koska haluan tehdä asiat helpoksi, laadusta kuitenkaan tinkimättä.

– Automaatio-ohjelmiston vaihtamisen hyödyt jäivät melko pieniksi. Olisi syytä tarkastella, mitä muuta vertaillut ohjelmistot ja työkalut tarjoavat lisäksi. Tämä taas olisi liian laaja aihe opinnäytetyöksi. Lopputuloksena opinnäytetyöstä syntyi jatkokehitysehdotus, eli juuri tämä jatkotutkimuksen tekeminen. Joonas jatkaa ja summaa opinnäytetyössään saamiaan tutkimustuloksia.

Kysyttäessä tulevaisuuden ammatillisista haaveista, Joonaksella on selkeä visio pysyä ohjelmoinnin parissa, eteenpäin suunnaten.

– Tietysti suunta ylöspäin, ja ehkä joskus olen vielä vetämässä jotain pientä tiimiä. Hain nyt keväällä maisterivaiheeseen yliopistolle, jää nähtäväksi mihin suuntaan se ohjaa uraa. Olettaen tietysti, että meikäläinen hyväksytään sisään. Joonas täydentää suunnitelmiaan.

Joonas kokee Oscarin joustavana työnantajana, joustavuus korostui erityisesti opintoja tehdessä.

– Työn ja opiskeluiden yhteensovittamisen sujui hyvin, kun joustoa löytyi. Opintojen ohella toimin myös ainejärjestöni hallituksessa kaksi vuotta sekä yhden vuoden oppilaskunnan edustajistossa, mikä vei oman aikansa. Vaikka toisinaan vapaa-aika jäikin aika vähälle, ei missään kohtaa tuntunut siltä, että palaisi loppuun.

– Ja totta kai palkan maksaminen on myös opintojen ja hyvinvoinnin tukemista. Joonas lisää.

Oscar Akatemia mahdollistaa töiden ja opiskelun yhteensovittamisen

Oscar Akatemia yhdistää korkeakouluopinnot ja käytännön työtehtävät. Kasper on yksi akatemialaisista, hän on työskennellyt parin kuukauden ajan Oscarilla sovelluskonsulttina. Keväällä Kasper valmistui tekniikan kandidaatiksi ja syksyllä opinnot jatkuvat diplomi-insinööriopintojen parissa.

Nimeton suunn.malli 18 e1625465823263

– Kuulin Oscarista heti opintojeni alkuvaiheessa. Oscar tuli tuolloin muutoinkin jollain asteella tutuksi ja potentiaaliseksi vaihtoehdoksi tulevaisuuden työnantajia pohdittaessa. Vuoden 2020 Tampereen yliopistolla järjestetyillä Yrityspäivillä kävin Oscarin ständillä juttelemassa ja kyselemässä Oscarin tarjoamista työmahdollisuuksista. Esittäydyttyäni ja kerrottuani omasta taustastani minua kehotettiin laittamaan työhakemusta tulemaan silloin julkisessa haussa olleeseen sovelluskonsulttiharjoittelijan tehtävään. Sain tuolloin kutsun haastatteluun, mutta koronapandemian puhkeamisen vuoksi Oscar jäädytti uudet rekrytoinnit hetkeksi eikä Oscar-urani päässyt alkamaan vielä vuonna 2020.

– Kun kalenteri kääntyi vuoteen 2021, alkoi opiskelijoiden jokakeväinen piina ja stressi siitä, mitä tulee tekemään tulevana kesänä. Oscarin työpaikkalistauksessa ei tuolloin vielä näkynyt avoimia haussa olevia paikkoja, joten alkuvuotena keskityin muiden paikkojen hakemiseen. Kun mistään paikasta ei välittömästi kuulunut mitään vastausta, päätin kaivella vuoden takaiset sähköpostit esiin ja kirjoittaa sähköpostia rekrytoinnista vastanneelle Annikalle, ilmaisin sähköpostissani olevani edelleen halukas työskentelemään Oscarilla.

Oscarilla oli julkisessa haussa sovelluskonsultin työtehtävä, johon Oscarin HR Business Partner Annika Männistö kehotti Kasperia hakemaan.

–  Noiden sähköpostien jälkeen ei mennyt kauaakaan, kun sain kutsun haastatteluun ja loppu onkin historiaa.

Jälkikäteen Kasper kokee ihan hyväksi asiaksi sen, että ehti opiskella ja kerryttää osaamistaan yhden lisävuoden ennen Oscarilla aloittamista.

– Uskon että tuona lisävuotena kertynyt muu työkokemus sekä osaaminen opintojen puolelta kohensi valmiuksiani huomattavasti työskennellä täällä. Kasper pohtii.

”Mahdollisuus työskennellä osa-aikaisena syksyllä opintojen jatkuessa on konkreettinen esimerkki siitä, kuinka opiskelua tuetaan.”

Kasper opiskelee Tampereen yliopistossa, pääaineenaan tuotantotalous. Sivuaineena Kasper on lukenut tähän mennessä ohjelmistotekniikkaa, myöhemmin hänellä on tarkoitus lukea mahdollisesti jotain datateknologioihin liittyvää. Kasperille hakeutuminen teknilliselle alalle oli itsestäänselvyys, sillä lukiossa matematiikka ja fysiikka lukeutuivat hänen lempiaineiksi.

– Talouspuolen asiat sekä yritysten yleisen toiminnan tunteminen ja kehittäminen myös kiinnostivat, joten tuotantotalous oli näiden perusteella luonnollinen valinta. Tutkintoani halusin täydentää ohjelmistotekniikan sivuaineopinnoilla, koska uskoin tuon yhdistelmän olevan melko haluttua tavaraa työmarkkinoilla sekä muutoinkin ohjelmistotekniikassa ja koodauksessa kiehtoi sen tarjoama älyllinen haaste sekä mahdollisuus kehittää omia luovia ongelmanratkaisutaitoja.

Kasper kokee, että pääsee työssään hyödyntämään opiskeltuja asioita. Sillä hänen roolissaan vaaditaan substanssiosaamista, jota Kasperilla ei olisi ilman opintoja.

– Tällaista osaamista on esimerkiksi SQL ja kyky ymmärtää yritysten erilaisia liiketoimintaprosesseja sekä nähdä niissä myös tarvittaessa kehittämiskohteita.

Kasperilla työpäivät ovat kuluneet vielä pitkälti perehtymisen parissa, liittyen Oscariin yrityksenä, meidän tuotteisiimme sekä niiden ominaisuuksiin ja toiminnallisuuksiin.

– Jonkin verran olen päässyt myös pohtimaan oikeita asiakaskeissejä sekä niihin liittyviä ongelmia ja näin ollen harjoittamaan luovaa ongelmanratkaisua. Työtehtävääni voisi muutenkin yleisesti kuvata luovaksi ongelmanratkaisuksi, asiakkailla kun on niin paljon erilaisia ongelmia ja tarpeita. Oscarin monipuolinen liiketoiminta-alusta mahdollistaa näiden ongelmien ratkaisemisen monin eri tavoin. Normaaleihin työpäiviin kuuluu järjestelmän määrittelemistä asiakaskohtaisesti, sen parametroimista vastaamaan asiakkaan tarpeita sekä sen eri ominaisuuksien ja toimintojen tutkimista ja testaamista.

Kasper ei osaa vielä täysin sanoa, miten opintojen ja töiden yhteensovittaminen sujuu. Hän teki töitä kokopäiväisenä samalla kun vei opintojaan loppuun tältä lukuvuodelta, joten kertoo kokeneen alun hieman rankaksi.

– Tuo ei kuitenkaan vastaa sitä kokonaiskuvaa omasta tulevasta työn ja opiskelun oikeasta yhteensovittamisesta, kun tulen syksyllä työskentelemään Oscarilla osa-aikaisena opintoja samalla edistäen. Aika näyttää siis, mutta uskon että asioiden tarkalla suunnittelemisella ja aikatauluttamisella tulen suoriutumaan tuosta yhteensovittamisesta hyvin.

– Todennäköinen mahdollisuus tehdä diplomityö Oscarille luo myös tietynlaista turvaa ja mielenrauhaa, koska ei tarvitse murehtia tässä vaiheessa siitä tuleeko löytämään diplomityöpaikkaa.

Oscar Talousosastolle® harjoittelun kautta vakituiseksi työntekijäksi

Mari aloitti Oscar Talousosastolla® puoli vuotta sitten työharjoittelijana, harjoittelu on saatu nyt päätökseen ja hän toimii meillä vakituisena laskentakonsulttina.

– Minut otettiin Oscarilla hyvin vastaan ja sain oikein hyvää perehdytystä. Joustoa löytyi tarvittaessa molempiin suuntiin ja työskentely etänä oli mahdollista. Mari kertoo aloituksen tunnelmistaan.

Marin työpäivät koostuvat asiakkaittemme päivittäisistä taloudenhallintatöistä – tiliotteiden käsittelyä, ostolaskujen kierrätystä ja maksatusta sekä myyntilaskujen lähetystä, Mari summaa työtehtäviään. Erilaiset kirjanpitoon liittyvät työt ovat myös laskentakonsultin työpöydällä.

Mari suoritti Valkeakosken ammattiopistossa liiketoiminnan perustutkinnon, hän valmistui kesäkuun alussa merkonomiksi.

– Merkonomin tutkinnon suorittaminen antaa valmiudet tehdä monenlaisia taloushallinnon alan töitä. Suoritin näytöt kirjanpidosta, laskutuksesta, tilinpäätöskirjauksista sekä palkanlaskennasta. Teen mielelläni työtä, joka vaatii tarkkuutta, huolellisuutta sekä järjestelmällisyyttä. Mari kertoo.

Nyt valmistuttuaan Mari haluaa syventää tietämystään kirjanpidosta. Oscarilla uuden oppimiseen tarjotaan Marin mielestä hyvät mahdollisuudet.

– Olen oppinut täällä jo paljon, mutta koska kirjanpito on niin laaja ala, on minulla vielä paljon opittavaa edessä.

Oscarilla työntekijöistä välittäminen näkyy

– Oscar on erittäin hyvä työpaikka, ja en ole hetkeäkään katunut tänne hakemista. Erityisesti pidän hyvästä työporukasta, joka meillä on. En voi sanoa työkavereita enää vain työkavereiksi, vaan kyllä he ovat kavereita töiden ulkopuolellakin. Joonas sanoo.

Joonas nostaa esiin myös erilaiset virkistystapahtumat, joita Oscarilla järjestetään ja niiden tärkeyden erityisesti psyykkisen hyvinvoinnin kannalta.

Kasper kokee, että Oscarilla tuetaan ja kannustetaan erittäin paljon opintoihin liittyvissä asioissa.

– Tämä näkyy käytännössä esimerkiksi siten, että omaa työskentelyä ja työaikoja pystyy ohjaamaan melko omatoimisesti, kunhan esimiehellä ja projektipäälliköillä on ajantasainen käsitys omasta käytettävyydestä, jotta he osaavat resursoida projekteihin liittyviä töitä oikein. Myös mahdollisuus työskennellä osa-aikaisena syksyllä opintojen jatkuessa on konkreettinen esimerkki siitä, kuinka opiskelua tuetaan.

Mari komppaa muita, hän pitää Oscaria hyvänä työpaikkana. Erityisesti Mari tykkää siitä, että täällä työntekijöistä välittäminen näkyy, kiitosta saa myös mukava työyhteisö.

Jos kiinnostuit Oscarista työnantajana, kurkkaa avoimet työpaikat tai jätä avoin hakemus!