test

Tiedostoja siellä täällä, aikaa kuluu turhaan työhön ja tarjousten, tilausten sekä myynnin pyörittäminen tuntuu villiltä länneltä? Kuulostaa siltä, että olisi aika ottaa käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä.

Toiminnanohjausjärjestelmä, eli ERP, tekee yrityksen toiminnasta hallittavampaa ja tehokkaampaa. Toimintojen keskitetty hallinta ja seuranta säästää aikaa ja rahaa, tieto kulkee ja myynti tehostuu. Toiminnanohjausjärjestelmästä on yrityksen arjessa hyötyä niin johdolle kuin rivityöntekijöillekin.

Järjestelmällisyys

Toiminnanohjausjärjestelmä luo yrityksen toimintaan järjestelmällisyyttä ja prosessien hallintaan ryhtiä. Järjestelmällisyyteen panostaminen alkaa maksaa itseään takaisin, kun kaikki on asianmukaisesti ja ajantasaisesti kirjattuna yhteiseen järjestelmään. Näin kenenkään ei tarvitse tehdä turhaa työtä ja juosta ympäriinsä kyselemässä tarvittavan tiedon perään.

Myös manuaalista työtä tarvitaan vähemmän. Asiakkuuteen liittyvät sopimukset, hinnastot ja dokumentit saadaan kerättyä yhteen paikkaan, ja päästään eroon sekalaisista tiedostoista, jotka saattavat pahimmillaan olla piilossa jopa yksittäisten ihmisten tietokoneiden syövereissä.

Toiminnanohjausjärjestelmällä voidaan myös varmistaa, että kaikki työntekijät kirjaavat tiedot samalla tavalla, ja yritys toimii yhdenmukaisesti. Tämä luo uskottavuutta niin sisäisesti kuin asiakkaiden silmissä.

Poikkeustilanteiden ennakointi

Toiminnanohjausjärjestelmän ansiosta mahdollisiin poikkeustilanteisiin on helpompi varautua. Monissa yrityksissä yksittäisille työntekijöille kertyy tärkeää tietoa, joka ei välttämättä ole muiden saatavilla. ERP-järjestelmä varmistaa, että sairaus tai vuosilomat ei enää seisauta töitä, vaan tieto on kaikkien saatavilla.

Tiedon ja osaamisen hyödyntäminen

Yrityksen arjessa dataa kertyy jatkuvasti valtavia määriä, mutta on eri asia, kerätäänkö ja hyödynnetäänkö sitä. ERP tarjoaa työkalut datan visualisointiin sekä jatkojalostamiseen, ja mahdollistaa tiedon tehokkaan hyödyntämisen.

Myös yrityksen tekemiseen sitoutunut hiljainen osaaminen muuttuu järjestelmän kautta yhteiseksi osaamiseksi. Kun prosessi on avattuna järjestelmään, tieto on läpinäkyvää ja kaikki pääsevät siihen käsiksi.

ERP osaksi yrityksen arkea

Pelkkä ERP ei kuitenkaan ole taikasana, jolla yrityksen toiminta maagisesti muuttuu, jos yrityksen henkilöstö ei ota sitä omakseen. Oscarin kanssa järjestelmän koukeroita ei tarvitse ihmetellä yksin, vaan tukenasi on laajasti toimialatuntemusta. Järjestelmän käyttöönotto on yhteinen prosessi, jossa yrityksen toimintatavat sovitetaan yhteen ERP:n kanssa.

Oscarin palvelujen ansiosta et tarvitse useita eri järjestelmiä ja päällekkäisiä toimintoja, vaan meiltä saat kaiken tarvittavan. Pystymme ottamaan vastuun kokonaisuudesta, ja palvelut toimivat saumattomasti yhteen. Erillisiä integraatioita ei tarvita, vaan toiminnanohjausjärjestelmään syötetty tieto on tarvittaessa myös esimerkiksi verkkokaupparatkaisun ja taloushallinnon käytettävissä.

Kehitämme myös järjestelmäämme kunnianhimoisesti jatkuvan elinkaaren mukaisesti. Uusimmat ominaisuudet ovat siten aina saatavilla koko asiakaskunnalle.

Parhaan hyödyn ERP:stä saa, kun järjestelmän mahdollisuuksia hyödynnetään monipuolisesti. Ota yhteyttä kokeneisiin asiantuntijoihimme, niin suunnitellaan yhdessä, miten toiminnanohjausjärjestelmä voisi tuoda lisäarvoa yrityksellesi.