test


Kun vuoden loppu häämöttää horisontissa, yritysten ja organisaatioiden on syytä ryhtyä tarkastelemaan oman taloudellisen tilanteensa nykytilaa ja valmistautumaan tulevan vuoden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tilinpäätöspalaveri on merkittävä tilaisuus, joka antaa mahdollisuuden koota yhteen yrityksen päättävät tahot, keskustella kuluneen vuoden saavutuksista ja painopisteistä sekä suunnitella tulevaa strategiaa. Tässä blogissa kerromme mitä asioita tilinpäätöspalaverissa tulisi ottaa huomioon.

1. Tuloslaskelman katsaus

Ensimmäisessä vaiheessa keskitymme tuloslaskelman tarkasteluun. Tärkeää on kiinnittää huomiota muun muassa selvitystilin purkamiseen ja mahdollisiin puuttuviin tositteisiin. Tämä vaihe auttaa varmistamaan, että kaikki tulot ja menot on kirjattu oikein. Lisäksi tulee arvioida poistojen sekä tilinpäätösjaksotusten vaikutus tulokseen ja yhtiön taloudelliseen asemaan.

2. Oman pääoman kehittymisen tarkastelu ja sen tärkeys

Oman pääoman kehitys on keskeinen indikaattori yrityksen vakaudesta ja kasvupotentiaalista. Tarkastelemme, miten yrityksen oma pääoma on kehittynyt ja mitä vaikutuksia tällä voi olla tulevaisuuden investointipäätöksiin. Tämä osuus auttaa hahmottamaan yrityksen taloudellista vahvuutta ja sen kykyä selviytyä mahdollisista haasteista.

3. Arviomme tulevasta tilinpäätöksestä

Kolmannessa vaiheessa arvioimme tulevaa tilinpäätöstä. Analysoimme ennusteita ja mahdollisia riskejä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Tämä auttaa suunnittelemaan tulevan vuoden liiketoimintastrategiat realististen taloudellisten odotusten pohjalta.

4. Mahdolliset muut selvitystä vaativat asiat ja niiden vaikutukset tilinpäätökseen

Neljännessä vaiheessa käsittelemme mahdollisia muita selvitystä vaativia asioita. Näitä voivat olla esimerkiksi poikkeukselliset tapahtumat, jotka voivat vaikuttaa tilinpäätökseen. On tärkeää tunnistaa nämä tekijät ja arvioida niiden vaikutus yrityksen taloudelliseen tilanteeseen.

5. Lisäarvo asiantuntijamme tapaamisesta

Me Oscar Talousosastolla® haluamme korostaa tilinpäätöspalaverin merkitystä. Molemmat osapuolet ovat tietoisia tilinpäätösprosessin etenemisestä sekä aikatauluista. Päivitämme myös tilinpäätösmateriaalipyynnön, jotta tiedätte varautua ajoissa, mitkä dokumentit tarvitsemme tilinpäätöksen laatimiseksi. Tilinpäätöspalaveri tarjoaa arvokasta tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä tulevasta liiketoiminnasta. Asiantuntijamme ovat valmiita tukemaan teitä tässä prosessissa ja varmistamaan, että yrityksenne on vankalla taloudellisella pohjalla seuraavaan vuoteen siirryttäessä.

Otattehan yhteyttä, niin varmistetaan, että yrityksenne lähtee vahvana kohti uusia liiketoimintamahdollisuuksia vuoden vaihtuessa!

Oscar Talousosasto® tarjoaa kattavat talous- ja HR- ja palkkahallinnon palvelut Oscarin toiminnanohjausjärjestelmiä käyttäville asiakkaille. Lisäksi tarjoamme palveluita Procountorissa. Tiimissämme on satojen vuosien kokemus alalta. Palveluksessasi ovat rautaiset asiantuntijamme. Huolehdimme siitä, että yrityksesi ajantasainen taloustieto sekä raportit ovat saatavilla helposti ja nopeasti. Tarvitsetpa sitten kirjanpitoa, palkanlaskentaa, reskontraa tai ammattitaitoista sparrausta, me teemme arjestasi selkeämpää ja kitkattomampaa. Tutustuthan meihin http://talousosasto.fi/

Mikko Ruuskanen

Controller, KLT

Oscar Talousosasto®

+358 40 574 3870

mikko.ruuskanen(a)oscar.fi