test

Tääl­tä löydät tietoa Oscarin tietosuojasta ja mm. siitä mitä tietoa keräämme, mihin tietoja käytetään, kauan säilytämme tietoja ja kuinka voit käyttää oikeuksiasi.

REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOSUOJAVASTAAVA

REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Oscar Software Oy, Y-tunnus: 1942477-8
Osoite: Vuolteenkatu 2, 33100 TAMPERE
Puh. 010 820 1000
Sähköpostiosoite: in­fo@os­car.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Päivi Limnell
Osoite: Vuolteenkatu 2, 33100 Tampere
Puh. 020 155 6503
Sähköpostiosoite: pai­vi.lim­nell@os­car.fi

LA­TAA PDF-SE­LOS­TE

MIHIN TARKOITUKSEEN HENKILÖTIETOJA KÄSITELLÄÄN?

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Oscar Softwaren väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Ohjelmistoratkaisujen toimittamiseen
 • Oscar Softwaren toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

MITÄ ERI TIETOTYYPPEJÄ MINUSTA KÄSITELLÄÄN?

Käsittelemme perustietoja kuten nimi, yhteystiedot ja suoramarkkinointivalinnat, osto-ja tilaustietoja kuten tilaushistoriaa, asiakasviestintää ja digitaalisten palveluiden käyttöä. Lisäksi käsittelemme yritysten edustajista lisätietoja ja tapahtumiimme osallistumiseen liittyviä tietoja.

Keräämämme henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia:

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään tai heidän työnantajaltaan.

Asiakasyritysten yhteyshenkilöiden:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Titteli ja rooli yrityksessä
 • Tieto halukkuudesta pysyä markkinoinnin ja tiedotteiden sähköpostilistalla

MIHIN TIETOJANI VOIDAAN SIIRTÄÄ?

Välitämme tietoja sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut uutiskirjeen tai selaushistoriaan perustuvan viestinnän. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Oscar Software Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän yhteyshenkilöidensä henkilötietojensa käsittelystä. Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Oscar Software Oy säilyttää asiakastietoja Euroopan unionin alueella. Konesalit ja tietojärjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi, minimointi, pseudonymisointi, anonymisointi ja enkryptaus. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.
Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaamme yhteyshenkilöt voivat pyytää henkilökohtaisten tietojensa raporttia nähdäkseen sähköpostilla pai­vi.lim­nell@os­car.fi

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Mikäli rekisteriin tallennetuissa tiedoissa on virheitä, voi asiakkaamme yhteyshenkilö pyytää oikaisua keneltä tahansa Oscar Software Oy:n henkilökuntaan kuuluvalta.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Asiakkaamme yhteyshenkilö voi koska tahansa pyytää Oscar Software Oy:tä poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä sähköpostilla pai­vi.lim­nell@os­car.fi

Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.