test

Tiedolla johtamisessa on kysymys ihmisistä ja oikein valitusta teknologiasta. Me ihmiset olemme kuitenkin kaiken muutoksen mahdollistajia. Ilman kaikkia työntekijöitä tavoittavaa digitaalisen kulttuurin jalkautusta voivat hyödyt jäädä olemattomiksi tai pahimmassa tapauksessa ohjelmistosta tulee prosessien pahin pullonkaula. Digitaalinen kulttuuri ei ole vain ohjelmistokoulutusta. Kysymys on aidon digitaalisen halun ja kyvykkyyden valmentamisesta yritykseen, sen asiakkaille ja edelleen yhteistyökumppaneille.

Murros vaatii avarakatseisuutta, kykyä nähdä kokonaisuus rehellisessä valossa. On tervettä kysyä ääneen, missä olemme parhaimmillamme ja milloin on järkevintä kääntyä kumppanin puoleen. Strateginen päätös siirtymisestä tiedolla johtamisen maailmaan on siis sisäistettyjä toimintatapoja ja ohjeita, joita laatiessa niin käytetyt ohjelmistot kuin prosessitkin ovat uudelleenarvioitavina.

Olemme valmistavan teollisuuden ja tukkukaupan asiantuntijoita.

Yritysten tekemisen keskiöön ovat nousseet ennustaminen ja reagointikyky. Liiketoiminnot kohtaavat jatkuvaa muutosta ja vain kekseliäisyys ja ketteryys pitävät yritykset kilpailukykyisinä. Tiedolla johtaminen varmistaa, että yrityksen toiminta on optimoitu kokonaisvaltaisesti. Prosessit ovat hiottuja tai ne tulevat korjatuiksi faktojen esiin tullessa, jolloin koko kustannussäästöpotentiaali saadaan hyödynnettyä.

Meillä Oscarilla tarkastelemme liiketoimintaamme jatkuvasti niin sisäisiä kuin ulkoisiakin muutostekijöitä vasten. Liiketoiminta-alustamme on jo varttunut täysi-ikäiseksi. Olemme valmistavan teollisuuden ja tukkukaupan asiantuntijoita. Pitkään kokemukseen ja alakohtaiseen syväosaamiseen olisi helppo tuudittautua, jonka jälkeen emme osaisi olla tukena enää kenellekään. Toimimme kuitenkin päinvastoin. Olemme uteliaita, kyseenalaistamme ja haluamme uudistua. Helikopterinäkymä ja omien ajatusmallien ravistelu paljastaa parhaiten herkät kohdat. Nämä eivät ole niitä, joiden kanssa jäädään tuskailemaan, vaan mahdollisuuksia tarjota jotain parempaa.

Digitaaliset työkalut budjetointiin asiakastarpeen mukaisesti

Ohjelmistoliiketoiminta ja toiminnanohjausjärjestelmät ovat sydämemme. Tunnistamme kuitenkin rajallisuutemme, kun siirrymme ydinliiketoimintamme ulkoisille rajoille. Olemme vuosia kehittäneet omia raportointityökalujamme ja olemme niistä ylpeitä. Helppokäyttöliittymämme kautta niin meillä kuin asiakkaillamme on valtavat määrät tietoa hyödynnettäväksi päätöksenteossa.

Syksyn budjetointi on nyt takana ja rehellisesti matkaa arvioidessamme totesimme, että budjettityökalumme ei täytä koko laajan asiakaskuntamme tarpeita. Prosessi saatiin vietyä tehokkaasti läpi, mutta toivomisen varaakin jäi. Todellisuuden myöntäminen saa aina aikaan toimintaa. Kehitämmekö omasta budjetointityökalustamme huippuunsa viritetyn, entistä kattavamman version vai käännymmekö yhteistyökumppanin puoleen? Valitsimme molemmat, koska haluamme kehittää budjetointiratkaisujamme ja samalla tarjota asiakkaillemme parasta, kunkin tarpeen mukaan. 

Kartoitimme budjetointiohjelmistojen edistyksellisimpiä asiantuntijoita ja löysimme niin Fuusorin kuin Finazillan. Valtavat määrät valmiita integraatioita ja vakuuttavia referenssiasiakkaita. Parhaillaan rakennamme ensimmäisille pilottiasiakkaillemme integraatioita näihin ohjelmistoihin. Jatkossa ohjelmistoasiakkaamme saavat halutessaan markkinoiden moderneimmat digitaaliset työkalut budjetointiin asiakastarpeen mukaisesti joko meiltä suoraan tai uusien kumppaneidemme kautta. Mikä on sitten tiedolla johtamisen ydinsanoma – tiedon valossa kaiken voi tehdä vieläkin paremmin.

Timo Räsänen

Liiketoimintajohtaja

Oscar Talousosasto®