test

Kun toiminnanohjausjärjestelmä on kotimaisen ohjelmistotalon kehittämä ja suomenkielinen, apua saa aina alan asiantuntijoilta ilman kielimuureja tai käännöskukkasia. 

Moni suomalainen yritys arvostaa ja jopa vaatii ohjelmistokumppaniltaan kotimaisuutta. Paikallisuutta arvostetaan, sillä palvelua saa omalla kielellä, ja kotimainen ohjelmistotalo on myös fyysisesti lähempänä, kuin kansainväliset yritykset maailman toisella puolella. Suomalaisella ja suomenkielisellä toiminnanohjausjärjestelmällä (ERP) on myös muita etuja kotimaisille käyttäjilleen. 

Suomalainen ERP mahdollistaa sen, että järjestelmän ratkaisut on kohdistettu nimenomaan asiakkaan toimialalle ja liiketoiminnan pyörittämiseen kotimaassa.  Suomalaiset kehittäjät puhuvat samaa kieltä asiakkaan kanssa, ja järjestelmään voidaan tehdä myös muokkauksia ja uusia ratkaisuja nopeasti. 

Täysin omien tuotteiden ansiosta pystymme Oscarilla muokkaamaan järjestelmäämme yrityksesi tarpeiden mukaisesti ja liiketoimintamalliin soveltuvaksi. Omat tuotteemme tukevatkin yrityksesi kehittymistä, sillä omaa liiketoimintaa ei tarvitse sovittaa globaaleihin yleisiin toimintamalleihin. 

Kehitämme järjestelmäämme myös asiakkaiden toiveiden pohjalta. Kotimaiset yritykset ja niiden henkilöstö ovat järjestelmämme käyttäjiä, joten teemme yleiseen versioon uusia ominaisuuksia myös asiakkaidemme tarpeita kuunnellen. Yksittäisellä yrityksellä tai jopa yksittäisellä käyttäjällä on siis kanssamme huomattavasti enemmän vaikutusvaltaa kuin ison ja kansainvälisen toimijan järjestelmän käyttäjänä. 

Etuna maakohtainen asiantuntemus 

Suomalaisessa liiketoiminnassa tulee huomioida esimerkiksi erilaisia maakohtaisia lakeja ja käytäntöjä. Muun muassa kirjanpitolaki, työaikalaki ja työehtosopimukset luovat raameja toiminnalle. Kotimainen liiketoiminta-alusta sisältääkin runsaasti maakohtaista asiantuntemusta palkanlaskennan ja kirjanpidon tarpeisiin. 

Oscarin sähköiseen kaupankäyntiin ja verkkoliiketoimintaan liittyvät työkalut ja niiden ominaisuudet on kehitetty nimenomaan kotimaan tarpeisiin. Avoimen lähdekoodin järjestelmissä ominaisuudet ovat usein varsin yleisellä tasolla, eivätkä ne välttämättä ratkaise suomalaisten asiakkaiden yksityiskohtaisia tarpeita.  

Kokemuksemme ansiosta tunnemme myös asiakkaidemme toimialan vaatimukset. Meidän ei asiakkuuden alussa tarvitse opetella ensiksi toimialan metkuja, vaan voimme heti tarjota ratkaisumalleja, joita asiakkaamme ei ehkä ole tullut edes ajatelleeksi. 

Ympärillämme on myös laaja suomalainen kumppaniverkosto, joka koostuu eri alojen palveluntarjoajista. Näin yhteydenpito myös kumppaneihimme on ketterää, ja voimme yhdessä ratkoa mahdollisia ongelmatilanteita helposti ja nopeasti. 

Oikeita termejä ja suomenkielinen asiakaspalvelu

Oscarilla toiminnanohjausjärjestelmää kehitetään suomeksi, jolloin kaikki dokumentaatio, käyttöliittymät ja asiakaspalvelu toimivat hyvällä suomen kielellä. Myös kansainvälisten järjestelmien käyttöliittymiä käännetään toki suomeksi, mutta alan erikoissanasto saattaa tuottaa ulkomaalaisille kääntäjille hankaluuksia, ja väärät termit voivat aiheuttaa sekaannuksia. Lisäksi joissakin tapauksissa käyttöliittymiä käännetään vain osittain. 

Käyttöliittymääkin tärkeämpää suomalaisille asiakkaillemme on kuitenkin se, että myös asiakaspalvelussa apua saa suomea puhuvalta ammattilaiselta. Ulkoistetussa asiakaspalvelussa palvelua saa kenties vain englanniksi, ja asiantuntijan vastausta voi joutua odottamaan pitkään. Oscarilla puhelimeen vastaa heti konsultti, joka tuntee järjestelmän ja hoitaa asian loppuun asti. 

Eikä palvelu rajoitu vain asiakaspalveluun, vaan henkilöstömme on helposti tavoitettavissa aina toimitusjohtajaan saakka. Näin pystymme suoraan kuuntelemaan asiakkaan kehitysehdotuksia ja viemään tuotetta asiakkaiden toivomaan suuntaan.  

Olemme myös jatkuvasti mukana asiakkaidemme toiminnassa. Asiakaskehityksemme asiantuntijat vierailevat asiakkaillamme ja yhdessä on mahdollista pohtia, mihin suuntaan liiketoimintaa halutaan edistää.  

Tarvitseeko yrityksesi laskentataulukoiden tilalle järjestelmällisempää toiminnanohjausta? Ota yhteyttä asiantuntijaamme, niin suunnitellaan yhdessä, kuinka suomalainen ERP voisi helpottaa yrityksesi arkea.