test

Oscarilaiset saivat Innoluxin kirkasvalolampun kiitoksena viime tilikaudesta. Miksi juuri tähän lahjaan päädyttiin? Haastattelimme Oscarin HR Business Partneria Annika Männistöä. Annika kertoo kirkasvalolampun valintaan olleen montakin syytä. Yksi valintaa painottava tekijä oli oscarilaisten työhyvinvoinnin lisääminen.

– Halusimme, että uutena tilikautena, tuollaisen poikkeusvuoden jälkeen, panostettaisiin nimenomaan työhyvinvointiin. Tämän pohjalta sitten lähdettiin pohtimaan sitä, mikä voisi olla lahja kiitoksena kuluneesta vuodesta. Kaikki olivat samaa mieltä siitä, että sen olisi kiva liittyä jotenkin tuohon hyvinvointiin, erityisesti kun se on tämän tilikauden teemanakin meillä. Halusimme myös lisätä henkilöstömme hyvinvointia kotona, etätyöskentely eritoten huomioiden. Ja hienoahan tässä oli myös se, että pystyimme hyödyntämään asiakkaamme Innoluxin tarjontaa. Tässä siis moni asia loksahti paikoilleen, Annika kertoo.

Annika kokee erityisesti henkilöstöjohtamisen näkökulmasta työhyvinvoinnin tärkeänä teemana. Oscarilla halutaan pitää henkilöstöstä hyvää huolta ja tukea heidän jaksamistaan työssä. Hyvinvointi nousee myös usein esille uusia asiantuntijoita rekrytoidessa – halutaan töihin yrityksiin, joissa hyvinvointiin panostetaan.

Askelia työhyvinvoinnin parantamiseksi on Oscarilla jo otettu

Annika kertoo oscarilaisten muuton Tampereella Ratinan uuteen monitilatoimistoon olleen yksi näistä. Uusissa tiloissa on huomioitu työhyvinvointi erilaisten työskentelytilojen muodossa ja ergonomiaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Henkilöstö pääsi lisäksi vaikuttamaan toimistotilojen suunnitteluun. Oscarilaisilta kysyttiin, millainen uuden toimiston tulisi olla. Kyselyssä nousivat esiin muun muassa luonnonvalo, avaruus, erilaiset ergonomiset työskentelypisteet, viihtyisyys, viherkasvit ja värit. Toiveet olivat ilmeisen hyviä, sillä noilla sanoilla Oscarin Tampereen toimistoa voisi kuvailla.

– Vaihdoimme myös meidän työterveytemme Helttiin, missä panostetaan tietotyöläisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Koemme ennaltaehkäisyn erityisen tärkeäksi psykososiaalisesti kuormittavassa asiantuntijatyössä, jota Oscarilla teemme, Annika kertoo.

Annikalle työhyvinvointi muodostuu monista eri asioista. Työhyvinvoinnin peruspilarit muodostuvat hänestä siitä, että organisaatiossa asiat ovat kunnossa ja hyvin hoidettuna. Annikasta tämä koskee niin työyhteisöä, esimiestyötä ja johtamista, kuin työtä, organisaatiota ja työntekijää itseään. Annika näkee työhyvinvointiin vaikuttavan myös organisaation ulkopuoliset asiat, kuten toimialan ja yhteiskunnallisen tilanteen, esimerkiksi tällä hetkellä koronan.

– Aivan kaikkeen ei yrityksen puolelta pystytä vaikuttamaan, mutta moniin asioihin kyllä. Voimme huolehtia siitä, että ihmiset kokevat, että heistä välitetään ja esimiehet ja kollegat tukevat vaikeissakin tilanteissa, ja että annamme myös tukea esimiehille johtamiseen. Tarjoamme kehittymismahdollisuuksia ja mahdollisimman mielenkiintoisia työtehtäviä ja urapolkuja, jotka motivoivat työntekijöitämme. Pyrimme huolehtimaan myös siitä, että organisaatio on toimiva, ja esimerkiksi sisäiset prosessit ovat tarkoituksenmukaisia. Näen niin, että liikunta- ja muut työsuhde-edut, sekä esimerkiksi Oscarin vapaa-ajan kerhot ovat lopulta pieni osa kokonaisvaltaista työhyvinvointia.

– Kun perusasiat ovat kunnossa, voidaan kaikella uuden innovoinnilla ja ryhmähengen luomisella rakentaa entistä parempi työyhteisö ja parantaa työhyvinvointia entisestään, Annika sanoo.

Liikunnasta lisäenergiaa työntekoon

Oscarilla työhyvinvoinnin kehittäminen näkyy konkreettisesti erityisesti uuden liikuntaedun myötä, jonka kokeilujakso on parhaillaan käynnissä. Liikuntatuntiin on päädytty henkilöstön innovoiman kilpailun kautta, ja nyt oscarilaiset saavat käyttää tunnin työaikaa viikossa itse valitsemaansa liikuntamuotoon.

– Henkilöstöltä tuli ehdotus, että kaikki voisivat miettiä ja ehdottaa työhyvinvointia lisääviä keinoja. Kilpailuun tuli tosi mahtavia ehdotuksia. Tässä oli myös kivaa se, ettei lähdetty hakemaan mitään isoa ja mullistavaa, joka vaatisi paljon resursseja. Kaikki ehdotukset olivat sellaisia, jotka olisivat toteutettavissa saman tien helposti, eikä vaatisi esimerkiksi pitkää kehitystyötä, Annika kertoo.

Liikuntatunnista kerätään palautetta henkilöstöltä, millaisia hyötyjä liikuntatunti tuo oscarilaisille. Jatkopäätös liikuntatunnista tehdään kerätyn palautteen perusteella. Mikäli ihmiset ovat kokeneet saaneensa konkreettista hyötyä hyvinvointiin liikuntatunnista, voidaan liikuntatunnista tehdä pysyvä etu.

Annikasta liikuntatunti on hieno ja konkreettinen asia.

– On mahtavaa, jos saamme edes tunnin lisää liikuntaa viikossa henkilöstölle. Se lisää sekä henkistä, että fyysistä hyvinvointia. Moni on kertonut, että keskellä päivää suoritettu liikunta tuo uutta virtaa lopputyöpäivään, kun saa hetkeksi muuta ajateltavaa ja energiaa sekä mieleen että kehoon. Ja parastahan tässä on se, että sen tunnin voi käyttää yhdessä liikkumiseen myös tiimikaverin tai esimerkiksi oman puolisonsa kanssa.

Annika toivoo liikuntaedun näkyvän myös siinä, miten Oscarilla viihdytään ja halutaan pysyä töissä.

– Uskon sen näkyvän sekä tässä hetkessä, että tulevassa. Kun henkilöstö voi hyvin, he haluavat sitoutua työhönsä ja ovat paljon tuotteliaampia esimerkiksi ideoinnin osalta.

Etätyöskentely luonut pysyviä käytänteitä

Lahjaksi annetun kirkasvalolampun toivotaan piristävän oscarilaisten etätyöskentelyä kotitoimistoilla. Kokopäiväinen tai satunnainen etätyöskentely on ollut Oscarilla mahdollista jo ennen viime kevättäkin, mutta iso osa oscarilaisista on halunnut mahdollisuudesta huolimatta tehdä töitä toimistolla ja tehnyt vain yksittäisiä päiviä etänä. Viime keväänä, kun täytyikin siirtyä etätyöskentelyyn, muutos oli iso.

– Kyllä se alkuun oli hämmentävää esimiehille sekä työntekijöille, miten nyt sovitaan asioista ja millä lailla saadaan pidettyä tieto ajan tasalla. Hetken esimiehet vähän kipuilivat sen kanssa, miten pitää tiimistä huolta, kun ei nähdäkään kasvotusten ja ohimennen toimistolla, Annika sanoo.

Annika mainitsee keskusteluissa nousseen esiin erityisesti sen, millä tavalla auttaa ja tukea tiimiläisiä siinä, etteivät he kokisi olevan yksin. Esimiehet jakoivat keskenään onnistumisia ja vinkkejä. Loistavaksi tavaksi tiimien sisäiseen tiedonkulkuun nousi aamu- tai päiväkahvit, jotka on otettu Oscarilla ahkeraan käyttöön.

– Tosi nopeasti esimiehet saivat hommat pyörimään ja uudet rutiinit luotua. Hyvää palautetta on tullut myös työntekijöiltä, etteivät he koe jääneensä yksin poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta, mikä on mukava kuulla. Jotkut esimiehet ovat sanoneet, että ovat nyt jopa paremmin kärryillä tiimiläisistään, kun päivittäiset tsekkaukset on sovittuna kalenterissa, Annika iloitsee.

Annika itse pohtii etäjohtamisessa olevan sekä hyviä että huonoja puolia. Raskaana puolena Annika kokee sen, kun näkee, että ihmiset selkeästi kaipaavat livenä tapaamista ja muihin oscarilaisiin törmäämistä taukotilassa tai käytävillä. Hänen mielestä on kuitenkin hyvä, että hienoja uusia käytäntöjä on tullut paljon, kun on jouduttu kehittämään tekemistä niin, että kaikki toimii myös etänä. Oscarilla esimerkiksi kaikki sisäiset palaverit ovat siirtyneet automaattisesti etäpalavereiksi, ja näin on varmasti jatkossakin. Tämä avaa myös entistä monipuolisempia mahdollisuuksia työntekijöiden maantieteellisen sijoittumisen suhteen.

Kohti entistä parempaa Oscaria

Annikalla on vahvat odotukset siitä, että kaikki mitä työhyvinvoinnin ympärille on kehitetty tai parhaillaan kehitetään, alkavat näyttää tuloksia arjessa hyvin nopeastikin. Hän toivoo, että Oscarista saadaan rakennettua ihan aidosti vielä parempi työpaikka, jossa ihmisillä on hyvä olla.

– Tämä tavoite ei rakennu mistään yhdestä tietystä asiasta, vaan monista pienistä palasista, kuten millaisia mahdollisuuksia voisimme tulevaisuudessa tarjota hyvinvointiin tai koulutuksiin liittyen, tai miten voisimme rakentaa meillä sisäisiä urapolkuja ja kiinnostavia tehtäviä – mistä se viihtyvyyden tunne ikinä kenellekin tulee, että löytäisimme sen jokaisen kohdalla, Annika pohtii.

Annika painottaa myös perusasioiden huomioimista ja niistä kiinnipitämistä, mutta kokee tärkeäksi pohtia, mitä muuta voisi yhdessä tehdä.

– Uskon, että tullaan tämän vuoden ja tilikauden aikana kasvamaan reippaastikin. Saadaan rekryttyä uusia oscarilaisia ja tehtyä senkin kautta kasvua, Annika sanoo.

– Mutta tärkeintä on, että ollaan aidosti hyvä työpaikka, jossa ihmiset voivat hyvin ja voivat jutella kaikesta matalalla kynnyksellä. Se on mulle tärkein tavoite.