test

Jenna Tuominen tuli töihin Oscarin asiakaspalveluun runsas puoli vuotta sitten ja alkoi samalla tehdä diplomityötänsä Oscarille. Jenna tuli suorittamaan Oscar Akatemiaa, korkeakouluopinnot ja käytännön työtehtävät yhdistävää kehityspolkua, joka on samalla polku oscarilaiseksi.

Diplomityö on nyt valmis ja Jenna valmistui kesän kynnyksellä diplomi-insinööriksi. Diplomityössään Jenna tutki asiakaspalvelumme asiakastyytyväisyyttä. Saimme tutkimuksesta tärkeää tietoa, jota voimme hyödyntää asiakaspalvelumme kehittämisessä.

Esitimme Jennalle 10 kysymystä Oscar Akatemiasta, mitä hän vastasi?

Kuinka kauan olet työskennellyt Oscarilla?

Reilun puoli vuotta.

Millaista työtä teet? Mitä yleensä teet päivän aikana tai viikon aikana?

Toimin Oscarilla tällä hetkellä sovelluskonsulttina. Päiväni ja viikkoni koostuvat mm. asiakkaiden yhteydenottoihin vastailuista, asiakkailta tulleiden tukipyyntöjen/ongelmien ratkomisesta ja Oscarin ohjelmistojen käyttöopastuksista asiakaspalvelussa.

Mitä ainetta opiskelit ja missä?

Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinnon maisterivaiheen Tampereen Yliopistossa (entinen TTY), pääaineenani tuotantotalous.

Mitä tutkit diplomityössäsi? Miksi päätit tutkia tätä aihetta?

Tutkin yhden Oscarin liiketoimintayksikön asiakaspalvelun asiakastyytyväisyyttä. Aihe muovautui osittain Oscarin tarpeista tutkia ja kehittää asiakastyytyväisyyttä ja omasta kiinnostuksestani asiakaspalvelua ja asiakastyytyväisyyttä kohtaan, sillä asiakaspalvelu toimii etulinjassa nykyasiakkaiden suuntaan ja sitä kautta saadaan tärkeää tietoa asiakkaiden tyytyväisyystasosta.

Millaisia tutkimustuloksia sait? Ja mitä tutkimuksesi kertoi?

Saimme tiedon nykyasiakkaiden tyytyväisyystasosta asiakaspalvelumme suhteen, sekä tiedon siitä, mitä asiakkaat kokevat asiakaspalvelumme toiminnassa hyväksi ja mitä heidän mielestään toiminnassamme pitäisi kehittää.

Miten työn ja opiskelun yhteensovittaminen sujui sinun kohdalla?

Ajoittain se oli todella rankkaa ja päivät olivat pitkiä, kun täyden työpäivän tai työviikon jälkeen päivät jatkuivat vielä koulutöillä. Koen kuitenkin, että opinnoista saa paljon enemmän irti, kun on samalla työelämässä, sillä opitut asiat voi siirtää ja soveltaa heti käytäntöön, jolloin ymmärrys niistä paranee. Koen, että myös työnantajan suhtautuminen työn ja opiskelun yhdistämiseen on tärkeässä asemassa ja Oscarilla se otetaan hienosti huomioon!

Muuttuuko työnkuvasi valmistumisen jälkeen?

Ei ole muuttunut ainakaan toistaiseksi, mutta mahdollisesti lähitulevaisuudessa kyllä.

Millaisia ammatillisia haaveita sinulla on? Millaista työtä haluat tulevaisuudessa tehdä?

Haluan syventää edelleen osaamistani toiminnanohjausjärjestelmistä ja haluan tulevaisuudessakin tehdä työtä, jossa saan olla asiakkaiden kanssa tekemisissä. Haluan myös olla mukana parantamassa Oscarin toimintaa edelleen. Ammatillisesti haluan olla mahdollisimman hyvä siinä mitä teen ja aina löytyy uutta opittavaa!

Millainen työpaikka Oscar on?

Innostava! Oscarilla parasta ovat ihmiset. Meillä on supermukavaa porukkaa töissä ja koen saaneeni hyvin apua ja tukea uutena oscarilaisena niin asiakaspalvelutyössäni kuin tekemässäni diplomityössä. Oscarilla huomioidaan ja kuunnellaan työntekijöitä.

Olisiko jotain muuta, mitä haluaisit kertoa esimerkiksi opiskelusta, työstä tai työyhteisöstä Oscarilla?

Kuten aiemmin jo mainitsin, työn ja opiskelun yhdistäminen on mielekästä, vaikkakin välillä hieman rankkaa. Oscarilla kuitenkin tuetaan hienosti työn ja opiskelun yhdistelmää, joten suosittelen Oscar Akatemiaa ja urapolkua Oscarilla myös muille opiskelijoille!

Lisäksi Oscarilla annetaan mahdollisuus jatkuvasti kehittyä ja kehittää itseään ammatillisesti. Oscarilla myös tarjotaan haasteita ja vastuuta ja siksi koen, että Oscar on juuri oikea työpaikka minulle!

Lue myös: