test

Oscarin tärkeimpiä arvoja ovat henkilökohtaisuus, reiluus, vastuullisuus ja rehellisyys. Luonnollisesti nuo arvot kuvaavat meitä myös työnantajana. Meillä jokainen saa käyttää ja kehittää vahvuuksiaan, ja tuemme työssä jaksamista monipuolisesti. Jokapäiväinen menestys rakennetaan yhdessä, toinen toisiamme auttaen.

Yhteisöllisyyttä ja kehityspolkuja

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti vastaamaan henkilöstömme toiveita ja tarpeita. Työnantajana meidän vahvuutemme on yksilöllisten kehityspolkujen huomiointi sekä tiimien sisällä että osastojen välillä. Tuemme monipuolisesti kehittymistäsi osaajana sekä tarjoamme modernit ja joustavat työntekomahdollisuudet. Meillä ei pidetä kiinni kankeista menetelmistä, vaan Oscarilla pääset hyödyntämään parhaiden mahdollisten työtapojen ketteryyttä. Huomioimme työn ja vapaa-ajan tasapainon sekä monista elementeistä koostuvan hyvän työssä jaksamisen.

Työpaikkana Oscarin suurin vahvuus on yhteisöllisyydessä. Viihdymme yhdessä ja välitämme toisistamme aidosti. Jokainen saa olla omana itsenään tärkeä ja arvostettu osa Oscarin kasvutarinaa. Apua saa aina, ja vaalimme työyhteisön yhteispeliä harrastustoiminnalla ja tapahtumilla.

Työsuhde-etujamme

Mehiläisen työterveyspalvelut sekä vapaa-ajan matka- ja tapaturmavakuutus
Aktiivinen vapaa-ajan toiminta
Lounas-, liikunta- ja matkapuhelinetu
Osaamisen kehittäminen ja urapolut
Joustava työaika ja etätyömahdollisuus
Innostava ja osallistava työilmapiiri
Tunnin liikuntamahdollisuus työajalla joka viikko

”Oscarin yrityskulttuuri perustuu muutamaan tärkeään teesiin. Se mitä luvataan, se myös pidetään. Asiakasta ei jätetä yksin ongelmiensa kanssa, ja työkavereita autetaan.”

– Mikko Ruuskanen, Controller

Oscar työnantajana

”Oscarilaisia yhdistää innovatiivinen, innostunut ja ahkera asenne. Oscarilaisuus näkyy työarjessa siinä, että kaveria autetaan aina ja ratkaisut löydetään.”

– Pekka Mäki, Development Lead