test

ERP-järjestelmä (Enterprise Resource Planning) eli toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksen ohjaamiseen tarkoitettu kokonaisvaltainen tietojärjestelmä, jonka tehtävänä on integroida yrityksen eri toiminnot yhteen helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Toiminnanohjausjärjestelmään voi sisältyä erilaisia toimintoja, kuten palkanlaskenta, kirjanpito, varastonhallinta ja tuotannonohjaus. Toiminnanohjaus mahdollistaa siis yrityksen eri toimintojen keskitetyn hallinnan ja seurannan. Syötettiinpä informaatiota järjestelmään missä hyvänsä prosessin vaiheessa, se on käytettävissä myös kaikkialla muualla yrityksen eri toiminnoissa. Toiminnanohjausjärjestelmä helpottaa yrityksen jokapäiväistä elämää.
Yrityksen tarpeiden mukaisesti toteutettu toiminnanohjausjärjestelmä antaa yrityksen johdolle ja muille vastuunkantajille selkeät ja ajantasaiset tiedot avuksi päätöksentekoon. Rutiinitoimet hoituvat helposti ja automatisoidusti ja johdolle jää enemmän aikaa olennaiseen, kun rutiinitoimet eivät sido heitä liikaa.

ERP-järjestelmän hyödyt

 • Kaikki tiedot samassa paikassa – reaaliaikaisesti saatavilla milloin tahansa mistä tahansa. Oscarin pilvipalvelu ja mobiilitoiminnot mahdollistavat ajantasaisen toiminnan vaikka puhelimellasi.
 • ERP yhtenäistää, yksinkertaistaa ja tehostaa yrityksen prosesseja ja työnkulkua.
 • Parannettua päätöksentekoa
 • Enemmän tehokkuutta. Oscar ERP mahdollistaa toimintaketjusi hallinnan, automatisoi rutiinit ja vähentää tehottomia toimintoja.
 • IT-järjestelmien hallinta helpottuu tuntuvasti, kun erilliset järjestelmät vaihdetaan yhteen hyvin toimivaan kokonaisuuteen.
 • Tieto kulkee ERP:in kautta tehokkaasti yrityksen eri osastojen välillä.
 • Myynnin ja kasvun tehostaminen.
 • Kilpailukyvyn vahvistaminen.
 • Asiakastyytyväisyys paranee, kun laatu paranee ja toimitusajat pysyvät hallitusti täsmällisinä.

Mitkä yritykset käyttävät toiminnanohjausjärjestelmiä?

Käytännössä minkä tahansa toimialan yritys voi tehostaa liiketoimintaansa toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Meidän työtämme on mullistaa asiakasyritystemme liiketoiminta.

ERP-järjestelmät eivät ole pelkästään suuryritysten käytössä, vaan kaikenkokoiset yritykset voivat hyötyä toiminnanohjausjärjestelmästä. Suurin osa Oscarin asiakkaista on PK-yrityksiä. Haluatko varmistaa yrityksesi kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa? Silloin tarvitset liiketoiminnan alustaksi toiminnanohjausjärjestelmän, joka mahdollistaa yrityksesi kasvun. Ota yhteyttä myyntiimme. Suunnitellaan yhdessä, miten uudistetaan teidän liiketoimintanne prosessit.


Lue lisää, millaiset yritykset käyttävät Oscar ERP-järjestelmää:

Mitä toiminnallisuuksia ERP-järjestelmä pitää sisällään?

Toiminnanohjausjärjestelmä koostuu tapauskohtaisesti eri osista yrityksen tarpeiden mukaan. Yleisiä toiminnallisuuksien kokonaisuuksia ERP:issä ovat:

 • Tilaus-toimitusketjun hallinta. Oscarin ERPin avulla hallitset vaivattomasti koko prosessin myynneistä, ostoista, tuotevalikoiman hallinnasta ja varastonhallinnasta sähköisiin tilausyhteyksiin ja verkkokauppaan.
 • Tuotannonohjaus ja projektinhallinta. Oscarin tuotannonohjauksen ja projektinhallinnan kokonaisratkaisun avulla ohjaat sujuvasti yrityksesi tuotantoa ja projekteja, valmistatpa sitten kemikaaleja tai teollisuusautomaatiota tai suoritat suunnitteluprojekteja.
 • Talouden hallinta. Oscarin talouden ratkaisujen avulla voi hoitaa yrityksen kaikki tärkeät talouden hallinnan toimet, kuten myyntireskontran, ostoreskontran, liikelaskennan ja kirjanpidon. Talouden hallinnan rutiinit hoituvat sähköisesti, eli nopeasti ja tehokkaasti. Samalla liikkeenjohdolle tuotetaan reaaliaikaista tietoa liiketoiminnan ohjaamisen tueksi. Voimme myös tarjota teille kokonaisen Oscar Talousosasto®-palvelun.
 • Verkkokauppa. Oscar eCommerce on suomalainen verkkokauppajärjestelmäkokonaisuus, joka on suunniteltu ratkaisemaan verkkokauppiaan myynnin ja ostamisen tarpeet monikanavaisesti, niin verkossa, kuin myymälässä.
 • Asiakkuuksien hallinta, CRM. Oscarin asiakkuudenhallintajärjestelmä antaa voimaa uusasiakashankintaan, asiakassuhteiden hoitoon, markkinointiin ja kampanjointiin sekä tehostaa myynnin seurantaa ja ohjausta. Asiakkuuksien hallinta on koko organisaation, ei pelkästään myynnin asia. Asiakassuhteen hoitaminen asiakastietojärjestelmämme avulla tuo hyötyä molemmille osapuolille niin myyjälle, kuin asiakkaalle.
 • Materiaalihallinto. Materiaalihallinto nivoo yrityksesi tilaus-varasto-tuotanto-toimitusprosessit sujuvasti yhteen ollen kaiken keskipisteenä. Materiaalihallintoon linkittyvät kaikki tuotteisiin liittyvät tapahtumat myynneistä, ostoista, tuotannon materiaaliotoista ja valmistumisista tuotteiden siirtoihin, inventointeihin ja romutuksiin asti. Tehokas materiaalihallinto muun muassa vähentää yritykseen sitoutuneen käyttöpääoman määrää.
 • Henkilöstö- ja palkkahallinto. Nykyaikainen henkilöstö- ja palkkahallinto kattaa koko organisaation HR-asiat henkilöstöjohtamisen työkaluista ja työajanseurannasta palkanlaskentaan ja palkkatapahtumien keruuseen asti. Samalla voidaan myös suunnitella lomat ja työvuorot tuotantoon.
 • Varastonhallinta. Oscarin tuote- ja varastonhallintajärjestelmä, mahdollistaa tehokkaan materiaalienhallinnan ja on yrityksen logistiikan keskipiste. Varastonhallintaohjelmiston avulla hallitset laajojakin tuotevalikoimia – myös monivarastoympäristössä.
 • Huolto- ja laitehallinta. Oscarin huolto- ja laitehallinnan avulla voidaan hoitaa asiakkaiden koneiden ja laitteiden sekä kohteiden huolto- ja kunnossapitotoiminta, huoltosopimusten seuranta sekä laskuttaminen. Tiedot ovat samassa järjestelmässä tarvittaessa tuotteen koko elinkaaren ajan.
 • Johtamisen välineet. Oscarin ERP-ratkaisut tarjoavat erilaisia välineitä yrityksen johtamisen tueksi. Oscarin toiminnanohjaus kattaa erityyppiset raportointitarpeet, antaa luotettavaa tietoa johtamiseen, avustaa yritysviestinnässä sekä parantaa asiakkaan kokemaa laatua, kun voidaan keskittyä oikeiden asioiden johtamiseen.
 • Raportointi ja Business Intelligence. Oscarin toiminnanohjausjärjestelmät sisältävät vakiona satoja erilaisia raportteja liiketoiminnan eri osa-alueista. Raportteja voidaan muodostaa myös itse ja muokata omien tarpeiden mukaisesti. Lisäksi erilaiset kojetaulu-/dashboard-näkymät havainnollistavat liiketoimintojen menestystä. Vakioraportoinnin lisäksi Oscar tarjoaa maailmanluokan BI-raportoinnin, jolloin vain mielikuvitus asettaa rajoja halutuille liiketoimintanäkymille.
  • Kattava määrä erilaisia vakioraportteja valmiina
  • Mahdollisuus tehdä itse halutunlaisia raportteja
  • Linkitykset suoraan raporteilta
  • BI-raportointi erittäin vaativiin raportointitarpeisiin
  • Raporttien jatkojalostusmahdollisuudet excelissä
 • Integraatiot ja rajapinnat muihin järjestelmiin. Oscarin integraation avulla Oscar-järjestelmä kommunikoi ulkoisten ja sisäisten järjestelmien kanssa reaaliaikaisesti ja luotettavasti. Oscarin integraation avulla säästetään työkustannuksissa ja vältetään rutiininomaisia työtehtäviä ja virheitä.
 • Toimialakohtaiset erikoisratkaisut. Oscarilta löytyy laaja valikoima tietyille toimialoille kehitettyjä palvelu- ja ratkaisukokonaisuuksia. Asiakkaidemme tarpeista ja vahvasta toimialaosaamisestamme syntyneet ratkaisut voidaan tehokkaasti mukauttaa yrityksesi liiketoimintaan. Tarvittaessa tuotekehityksemme toteuttaa asiakkaan toiveista myös täysin uusia räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja. Näitä erityisratkaisuja varten meillä on oma liiketoimintayksikkö.

Oscar Softwaren vahvuudet ERP-järjestelmätoimittajana:

 • toiminnanohjauksen edelläkävijä
 • kokonaisvaltainen liiketoiminta-alusta
 • luotettava, turvallinen, osaava ja kokenut ERP-toimittaja
 • vahva toimialakokemus monilta eri aloilta
 • täysin kotimainen
 • taloudellisesti vakaalla pohjalla, kasvuyritys
 • jatkuvasti kehittyvä järjestelmä
 • arvostettu ja innostava työnantaja – innostuneen ja osaavan henkilöstömme tavoitteena on yrityksesi menestys.

ERP-järjestelmän käyttöönotto

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto vaatii aikaa ja resursseja. Hankkeeseen ryhtyminen kuitenkin kannattaa, sillä se tehostaa huomattavasti yrityksen liiketoimintaa. Oli kyseessä sitten ERP-ohjelmistoalustan vaihto tai yrityksen ensimmäisen ERP-järjestelmän käyttöönotto, perusperiaatteet prosessihankkeessa ovat samat.

Keskeisiä hankkeen onnistumisen edellytyksiä ovat oman toiminnan analysointi, prosessien tunnistaminen ja koko organisaation sitoutuminen sovittuihin toimintatapoihin. ERP-hanke on siis aina myös asiakkaan oma prosessihanke.

Lue mitä kannattaa huomioida toiminnanohjausjärjestelmän hankinnassa ja miten sen jälkeen ERP:n käyttöönottoprojektin vaiheet etenevät ja mitkä asiat huomioimalla ERP-projektin implementointi onnistuu varmasti.

Usein kysyttyjä kysymyksiä:

Miten verkkokauppa hyötyy toiminnanohjausjärjestelmästä?

ERP integroi verkkokaupan kaiken tiedon yhteen paikkaan sujuvoittaen arkea, kustannustehokkuutta parantaen ja päätöstentekoa helpottaen. Toiminnanohjaus­järjestelmässä on kaikki tukku- ja vähittäiskaupan tärkeimmät elementit tilaus-toimitusketjun hallinnasta CRM- ja raportointityökaluihin. Reaaliaikainen tuotetieto, myynnin-, oston- ja varastonhallinta, verkkoliiketoiminnan ja B2B-myynnin työkalut sekä ketterät lisäpalvelut tehostavat liiketoiminnan kasvua kaikissa prosessin vaiheissa.

Millä toimialoilla hyödynnetään ERP-järjestelmiä?

Toiminnanohjausjärjestelmää voidaan hyödyntää käytännössä millä toimialalla tahansa, koska tietyt liiketoiminnan perusperiaatteet toimivat samalla tavalla kaikilla toimialoilla. Asiakkaistamme huomattava osa on teollisuuden ja kaupan alan yrityksiä, mutta myös lukuisat esimerkiksi palvelualan yritykset hyödyntävät Oscar ERP-järjestelmää. Voit selata asiakkaitamme toimialoittain asiakaskokemukset -sivulla.

Mitä tarkoittaa ERP?

ERP-järjestelmä on yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä, joka integroi yrityksen eri toiminnot yhteen helposti hallittavissa olevaan kokonaisuuteen. Toiminnanohjausjärjestelmään eli liiketoiminta-alustaan voi sisältyä erilaisia toimintoja, kuten tuotannonohjaus, taloushallinto ja va­ras­ton­hal­lin­ta. Toiminnanohjaus mahdollistaa siis yrityksen eri toimintojen keskitetyn hallinnan ja seurannan. Toiminnanohjausjärjestelmällä helpotat ja tehostat yrityksesi jokapäiväistä elämää.
Yrityksen tarpeiden mukaisesti toteutettu toiminnanohjausjärjestelmä antaa yrityksen johdolle ja muille vastuunkantajille selkeät ja ajantasaiset tiedot avuksi päätöksentekoon. Rutiinitoimet hoituvat mahdollisimman helposti ja automatisoidusti ja aikaa säästyy tuottavaan työhön.

Mitkä ovat ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektin vaiheet?

– Tavoitteiden asettaminen – mitä järjestelmäuudistuksella tavoitellaan?
– Sopivan ERP-kumppanin valinta.
– Suunnitteluvaihe – miten ja missä aikataulussa asetetut tavoitteet käytännössä toteutetaan.
– Tarkastele vanhoja toimintatapoja – voidaanko prosesseja samalla uudistaa?
– Toteutusvaihe – ERP-projektin implementointi.
– Henkilöstön sitouttaminen
– Koulutus
– Käyttöönotto
– Tuki
– ERP-järjestelmän jatkokehitys
Lue lisää ERP-järjestelmän käyttöönotosta ja projektin vaiheista.