test

Metalliteollisuuden yritysten tuotannonohjauksen on rullattava tehokkaasti aina myynnistä jälkilaskelmiin asti. Jotta alihankintayritysten on mahdollista pitää kiinni toimitusajoista ja laadusta, tarvitaan tarkkaa dataa prosessin eri vaiheista. 

Metalliteollisuus on toimialana varsin monipuolinen ja kattava, mutta iso osa alan yrityksistä toimii alihankintateollisuudessa osana isompaa toimitusketjua. Valmistettavat tuotteet ovat osia, joita tehdään kansainvälisille toimijoille lopputuotteiden valmistamiseen, mikä aiheuttaa omat vaatimuksensa myös tuotannonohjaukselle.

Kun palvellaan tiettyä osaa toimitusketjussa, korostuvat laadunhallinta, joustavuus ja sovituissa toimitusajoissa pysyminen. Sooloiluun ei ole varaa, ja siksi on tärkeää, että kaikki tuotannon operaatiot ovat läpinäkyviä.

Oscarin liiketoiminta-alusta on suunniteltu tarjoamaan teollisuuden yrityksille reaaliaikaista tietoa, jonka avulla hoidat vaivattomasti kaikki tuotannon osa-alueet:

  • Työjonojen hallinta
  • Toimitusaika-arviot ja materiaalihankinta
  • Tapauskohtaiset muutokset
  • Laadunhallinta
  • Jälkilaskelmat

Kaiken takana on myynti

Kaiken tuotannon taustalla on aina myyntitilaus, joka johtaa tuotantoon. Myyntivaiheessa tuotteelle määritetään hinta ja toimitusaikataulu. Tuotantoa ja sen onnistumista puolestaan peilataan siihen, kuinka hyvin luvatuissa asioissa on onnistuttu pysymään.

Liiketoiminta-alusta tukee raportointia tarjoamalla tärkeää tietoa tuotannon vaiheista. Myyntikatteita ja toimitusvarmuutta on helppo verrata myyntitilaukseen, ja tuotannon tehokkuuden sekä onnistumisen arvioiminen on luotettavaa tarkan datan avulla.

Onnistunut suunnittelu takaa metalliteollisuuden tuotannonohjauksen tehokkuuden 

Tuotannossa on usein kiire ja kapasiteetti toimii yhtenä rajoittavana tekijänä. Siksi työjonojen suunnittelu on tärkeä osa metalliteollisuuden tuotannonohjausta. Näin lattiatason työntekijät pystyvät tekemään mahdollisimman tarkasti oikeita asioita oikeaan aikaan. Onnistunut suunnittelu on tärkeää tehokkaan toiminnan kannalta.

Liiketoiminta-alustassa työt suunnitellaan tehtäväksi oikeille koneille hienokuormituksessa. Tällöin on otettava huomioon esimerkiksi, kuinka monta henkilöä jokin tuotantokone sitoo ja voiko sama henkilö käyttää useita koneita yhtä aikaa. Kuormituksen- ja kapasiteetinhallinta auttaa myös töiden automaattisessa ajoituksessa.

Toimitusaika ja materiaalihankinnat kulkevat käsikkäin

Kun tuotantoon tulee tarjouspyyntö, on tärkeää pystyä antamaan mahdollisimman tarkka arvio toimitusajasta. Liiketoiminta-alustan karkeakuormitus auttaa kartoittamaan tuotantokoneiden ja työntekijöiden kuormitusasteen. Näin pystytään näkemään heti, missä on vapaata kapasiteettia ja milloin valmis tuote voidaan toimittaa.

Kapasiteetin lisäksi tuotannossa tarvitaan tietysti materiaalia, josta tuote valmistetaan. Tuotantoon täytyy olla sekä aikaa että materiaalia ja pelkästään toinen osa-alue ei vielä saa tuotetta valmiiksi. Siksi toimitusaika-arvioiden kanssa kulkee käsi kädessä materiaalien oikea-aikainen ja tarveperustainen hankinta. 

Tilauskohtaisten muutosten helppous tuo joustavuutta

Tuotannossa on tärkeää varmistaa joustavuus, eli kyky tehdä tapauskohtaisia muutoksia joko tuoterakenteeseen tai työvaiheistukseen. Kun alihankintateollisuudessa tehdään jonkun toisen yrityksen tuotteeseen liittyviä osia, tilauskohtaiset hienosäädöt voivat olla arkipäivää, ja niiden tekemisen helppous on suuressa arvossa. 

Tuotteen kokoonpano saattaa muuttua matkan varrella ja on tärkeää, että sekä työvaihepolkua että materiaaliluetteloa on mahdollista muokata. Liiketoiminta-alustan avulla tämä sujuu vaivattomasti ja järjestelmä tarjoaa aputyökaluja myös toimintojen automatisointiin.

Jälkilaskelmatiedot jatkuvasti saatavilla

Myös tuotannon laadunhallinnasta on huolehdittava tehokkaasti, jotta mahdolliset virheet eivät toistu moneen kertaan. Laadunhallinnassa, laatupoikkeamien kirjaamisessa ja jatkotoimenpiteiden käsittelyssä paras apu on ajantasainen tilannekuva. Kun puutteet ja poikkeamat kirjataan toiminnanohjausjärjestelmään, saadaan kattava kuva laatutapahtumien etenemisestä.

Liiketoiminta-alusta mahdollistaa myös sen, että tuotannon jälkilaskelmatiedot ovat jatkuvasti saatavilla. Näin voidaan tarkastella, paljonko kustannuksia on syntynyt ja tiedetään keskeneräisen tuotannon arvo.

Tuotteen valmistumisen jälkeen voidaan tarkastella kokonaiskustannuksia ja arvioida esimerkiksi sitä, pysyttiinkö suunnitelluissa työajoissa ja onko tuotannossa kohtia, joita voitaisiin tehostaa.

Jari Kuusela,

Tuotehallintapäällikkö, Oscar Software Oy

Tuntuuko, että tuotannonohjaus kaipaisi lisää järjestelmällisyyttä ja läpinäkyvyyttä? Tutustu Oscarin liiketoiminta-alustaan täällä tai kysy lisää asiantuntijoiltamme!