test

Koin ensimmäisen kerran innostuksen ihmisiin vaikuttamisesta, kun suoritin liikunnanohjauksen perustutkintoa Vierumäellä vuonna 2007. Tämä kokemus siivitti matkaani myöhemmin naisten vapaaehtoiseen varusmiespalvelukseen. Varusmiespalveluksessa suurin kiinnostuksenkohteeni ei ollut kuitenkaan ihmisten fyysisen toiminnan johtaminen vaan henkinen johtaminen ja motivointi.

Vuoden palveluksen jälkeen reserviin siirtyessäni koin edelleen ”vääpelin roolin” hyvin omakseni ja päätin, että haluaisin tulevaisuudessakin olla henkilöstöjohtajien takana se tukeva voima, joka mahdollistaa yksikön tavoitteellisen toiminnan. Halusin pitää huolta henkilöstöstä ja yleisestä taistelutahdosta. Osallistuin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen johtajuutta käsitteleville kursseille ja innokkuuteni johti minut myös mukaan reserviläisjohtaja-kurssien kehittämiseen ja johtamiseen.

Tässä vaiheessa päätin lähteä tavoittelemaan uraa henkilöstöjohtamisen parissa.

Työt Oscarilla alkoivat Oscar Talousosaston® tiimissä

Työni Oscarilla alkoivat kesällä 2018. Olin silloiselta koulutukseltani kirjanpidon merkonomi ja pääsin liittymään Oscar Talousosaston® tiimiin. Koin olevani etuoikeutettu liittyessäni tähän joukkoon, sillä tiimissäni oli talousalan huippuosaajia. Uuteen työhön perehtymisen lisäksi opiskelin illat itsenäisesti jo toista vuotta liiketalouden tutkintoa Hämeen ammattikorkeakoulussa. Päivät täyttyivät ALV:n ja vientien ja tuontien kanssa työskentelystä ja iltaisin opiskelin tulevaisuuden haavettani tukevaa alaa – henkilöstöjohtamista.

Vaikka tulevaisuuden tavoitteeni oli päätyä henkilöstöalalle, koin tärkeäksi sisäistää silloisessa työssäni, miten yrityksen kirjanpito toimii, sillä myös henkilöstöalalla talousasiat on syytä tuntea. Puolitoista vuotta työskentelin laskentakonsulttina tehden asiakkuuksiemme reskontria ja avustavia kirjanpidon töitä. Asiakkaat tulivat tutuiksi ja yhteistyö heidän kanssaan oli mielekästä.

Monenlaiset, eri asiakkuuksia hoitavat pienemmät tiimit Oscar Talousosaston® sisällä, opettivat minulle paljon erilaisista toimintatavoista ja kirjanpidon syvemmistä kiemuroista. Tiimissäni haluttiin hyödyntää aikaisempaa työkokemustani ja pääsin työskentelemään myös Oscar Talousosaston® sopimushallinnon parissa kesästä 2019 alkaen.

Hihat rullalle ja kehittämään sisäistä perehdytysprosessia

Kesällä 2019 rohkaisin mieleni ja kysyin Oscarin HR Business Partnerilta, Annika Männistöltä, voisinko tehdä opinnäytetyöni yritykseemme. Annika oli tietoinen henkilöstöjohtamisen erikoistumisalastani ja mielenkiinnostani HR-tehtäviin ja ehdotti minulle kehitystyötä yrityksemme perehdytysprosessin parissa.  Halusin panostaa tähän mielenkiintoiseen ja mahdollisesti ammattipolkuani uudelleen suuntaavaan kehitystyöhön täysillä, ja tämän takia hain kevääksi opintovapaata. Syksy meni kehitystyötä valmistellessa työn ohessa ja tammikuussa 2020 aloitin opintovapaani ja työt tämän mielenkiintoisen aiheen parissa.

Niin kuin valtaosassa projekteja, pohjatyö tulee tehdä huolella. Näin mekin toimimme ja työt alkoivat perehtymällä olemassa olevaan materiaaliin, tutkien edellisistä perehdytyksistä saatua palautetta ja haastatellen perehdytyksissä mukana olleita esimiehiä ja tuoreimpia oscarilaisia. Esimiesten innostus kehitystyötämme kohtaan antoi paljon tietoa ja tälle kokemusta janoavalle opiskelijalle bensaa liekkeihin!

Tavoitteenamme ei ollut vain päivittää vanhaa perehdytysmateriaalia vaan luoda täysin uusi perehdytyskulttuuri läpi yrityksen. Ajatuksenamme oli saada yrityksen sisällä sykkivä oscarilaisuus näkymään ja tuntumaan tuoreille työntekijöille heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Aloin koota Oscar Onboarding -perehdytysopasta, josta haluttiin tehokas ja helppokäyttöinen työkalu perehdytyksen toteuttamiseen.

Onboarding-kehitystyö johti unelmien urapolulle

Vuosi sitten kevättalvella pääsin aktiiviseksi osaksi käytännön perehdytystä ja toteutin perehdytyksiä uusille työntekijöille. Tämä oli tehokas tapa saada kokemusta ja palautetta perehdytyksen käytännöistä. Kevään 2020 edetessä yleinen epävarmuus kasvoi koronapandemian syvetessä ja se loi haasteita kehitystyöllemme. Yrityksemme rekrytoinnit laitettiin hetkeksi jäihin, jotta nähtiin mihin suuntaan tilanne kehittyy, ja tämän takia Oscar Onboarding -oppaan ensimmäisen version testaus ei onnistunut suunnitellusti.

Emme kuitenkaan antaneet näiden haasteiden lannistaa itseämme. Mukauduimme tilanteeseen ja jatkoin keskittymistä kehitystyöhön muiden opintojen ohella. Loppukesästä 2020 pääsimme testaamaan Oscar Onboarding -opasta käytännössä uusien oscarilaisten perehdytysten myötä.

Marraskuussa Oscarilla aloitti huimat yksitoista uutta työntekijää, jotka pääsivät läpikäymään juuri julkaistun Oscar Onboarding -oppaan. Itse pääsin ylpeänä toteuttamaan tämän kokonaisuuden tälle joukolle ja samalla jalkauduin virallisesti Oscarin HR-assistentiksi. Unelmani urapolun suhteen toteutui!

Matka tähän pisteeseen on ollut täynnä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Kehitystyön tiimellyksessä olen päässyt tutustumaan oscarilaisiin läpi koko organisaation. Kehitystyön julkaisun ohella saavutin myös merkittävän etapin, kun valmistuin joulukuussa 2020 henkilöstöjohtamisen tradenomiksi Hämeen ammattikorkeakoulusta. Aloittamani taival HR-tehtävien parissa on nyt alkanut ja se tuo mukanaan varmasti monta silmiä avaavaa työtehtävää, keskustelua ja kokemusta.

Oscar Onboarding -opas on ensimmäisiä askeleita kokonaisvaltaisen onboarding-prosessin rakentamisessa Oscarilla. Tätä työtä jatkamme näiden kokemusten inspiroimina eteenpäin!

Tulevaa innolla odottaen

Jarna Kortemaa

Kiinnostuitko Oscarista työpaikkana? Tutustu urasivuihimme!